Dåb

Formand: Vi har ingen tal på effekten af Folkekirkens Dåbsinitiativ

Styregruppen bag Folkekirkens Dåbsinitiativ har netop afsluttet sit arbejde. Formand Per Damgaard Pedersen fortæller, at man har indsamlet gode dåbsinitiativer fra hele landet og delt dem på en hjemmeside. Om flere bliver døbt på grund af projektet til 1,2 millioner kroner, mener han ikke kan måles. Foto: Kåre Gade

Styregruppen bag Folkekirkens Dåbsinitiativ har netop afsluttet sit to-årige arbejde. Effekten af projektet til 1,2 millioner kroner kan ifølge formanden ikke måles

I 1990 blev over 80 procent af alle nyfødte døbt, mens tallet var 63 procent i 2014. Det fald i dåbstallet var medvirkende til, at Landsforeningen af Menighedsråd i 2016 søsatte projektet ”Folkekirkens Dåbsinitiativ”. Projektet blev tildelt 1,2 millioner kroner i støtte fra Folkekirkens Fællesfond.

Nu to år senere har styregruppen afsluttet arbejdet og Kirke.dk spørger formand for styregruppen, Per Damgaard Pedersen, hvad man har opnået med initiativet.

Per Damgaard Pedersen er medlem af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse samt sogne- og arresthuspræst i Kristkirkens Sogn i Kolding.

I har netop afsluttet arbejdet med ”Folkekirkens Dåbsinitiativ”. Hvad var jeres målsætning?

”Vi ville gerne gøre dåben mere tilgængelig for mennesker. Vi blev forskrækkede over, at dåbstallet i så mange år har været nedadgående og undrede os, da vi egentlig synes, vi har nok at gøre ude i sognene. Derfor ville vi gerne undersøge, om vi kunne gøre noget ved de faldende dåbstal og vende den stemning, der herskede i forhold til, at det kunne man ikke gøre noget ved. Vi tænkte, gad vide om ikke vi kan gøre noget ved det? Mon ikke vi kan bringe dåbens værdi og indhold tættere på folk?”

Hvad har I så konkret gjort?

”Vi har samlet gode initiativer fra sogne rundt omkring i landet og forsøgt at udbrede dem på en ny hjemmeside (26 idéer er præsenteret på hjemmesiden, red.). Idéerne fik vi ind ved at spørge Landsforeningen af Menighedsråds 13.000 medlemmer på vores forskellige platforme.”  

”Vi har holdt dåbsværksteder, hvor vi har indbudt spændende mennesker, for eksempel en jordemoder, en dygtig sognemedhjælper, en lærer, en kirkeforsker og en leder af en kirkes børnearbejde. Der var indbudt cirka 20 mennesker til de forskellige værksteder, som så skulle idéudvikle sammen i forhold til, hvordan vi udbreder kendskabet til dåben.”

”Vi havde også en plan om at gøre de gode idéer tilgængelige i form af kurser til møder og inspirationsdage, men den del af planen er vi ikke lykkedes med. Der har ikke været en efterspørgsel og de arrangementer vi indbød til, måtte vi aflyse grundet for få tilmeldinger.”

Hvad har I fået ud af arbejdet?

”Vi har formået at skabe et momentum, forstået på den måde, at vi har fastholdt opmærksomheden på dåben i hele folkekirken. Vi har fået spredt en masse gode idéer og dermed også kommunikeret, at der er noget, vi kan gøre i forhold til de faldende dåbstal. Og vi har inspireret vores medlemmer i Landsforeningen af Menighedsråd.”

En af de vigtige erkendelser, jeg har gjort mig i arbejdet, er, at nok er dåben ikke længere en selvfølgelighed, men folk tager den meget seriøst.

”En af de vigtige erkendelser, jeg har gjort mig i arbejdet, er, at nok er dåben ikke længere en selvfølgelighed, men folk tager den meget seriøst. Derfor betyder et faldende dåbstal ikke nødvendigvis, at folk afskriver eller er ligeglade med kirken, men at de har taget aktivt stilling til dåben. Mange ønsker, at deres børn selv skal vælge dåben til, når de er store nok til det. På den måde er vi i folkekirken blevet overhalet indenom, og skal ændre vores selvforståelse i retning af, at dåb ikke kun handler om små børn, men også om teenagere, unge og voksne. Derfor er drop-in dåb også et spændende initiativ, og det bliver generelt spændende at følge denne udvikling.”  

Hvordan har I evalueret initiativet?

”Vi har spurgt hinanden i styregruppen. Hvad opnåede vi? Og hvad mislykkedes vi med? Det er nyt for Landsforeningen af Menighedsråd at arbejde med tiltag, der handler om kirkens liv og vækst. Man har mest arbejdet med økonomi, struktur og personaleforhold. Dette er det første store projekt, der har som omdrejningspunkt at inspirere hinanden i forhold til kirkens liv.”

”Vi har fået en del henvendelser fra foreningens medlemmer, der har været glade for at få nye, konkrete idéer til, hvad de kan gøre rundt omkring i sognene.”

Har I målt effekten af initiativet?

”Nej, vi har ikke nogle konkrete tal. Desværre fik vi først i august 2017 installeret en tæller på hjemmesiden med de gode idéer, der kan vise, hvor mange besøgende siden har haft. På det tidspunkt havde siden allerede været i luften i et halvt år."

”Det er heller ikke muligt at aflæse en effekt i Danmarks Statistiks opgørelse af dåbstal, da der vil være en masse andre faktorer end dette initiativ, der spiller ind på dem. Om dåbstallet vil stige, er der ikke nogen, der ved. Jeg håber det! Og jeg håber, at vores initiativ vil være medvirkende til det."

Opdateret 6.12.2018 kl. 15:40: I den oprindelige artikel udtalte Per Damgaard Pedersen, at hjemmesiden først havde fået installeret en tæller i august i år. Red.

Styregruppen for Folkekirkens Dåbsinitiativ

 • Per Damgaard Pedersen, 
  Landsforeningens af Menighedsråd og sogne- og arresthuspræst
 • Karl Georg Pedersen,
  Landsforeningen af Menighedsråd
 • Henrik Wigh-Poulsen,
  biskop og repræsentant for biskopperne
 • Birgitte Gråkjær Hjort,
  leder af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
 • Paw Kingo Andersen,
  provst
 • Morten Skrubbeltang,
  FDF, repræsentant for De Frie Kirkelige Organisationer, nu sognepræst
 • Catharina Ilene Damgaard,
  projektleder, Landsforeningen af Menighedsråds sekretariat

   

Se den hjemmeside, der er kommet ud af styregruppens arbejde

Se regnskab og budget for Folkekirkens Dåbsinitiativ