Alsang 2020

Folkekirkens Ungdomskor vil vise fællessangens styrke igennem stort alsangsprojekt

Næstformand i Folkekirkens Ungdomskor, Anne-Kari Ferenczi, glæder sig til det store projekt Alsang 2020, som Folkekirkens Ungdomskor er en del af. Hun håber, at Folkekirkens Ungdomskor kan være med til at vise styrken i fællessang. Foto: Heiner Lützen Ank

I 2020 bliver 75 året for Danmarks befrielse fejret med sangprojektet Alsang 2020. Folkekirkens Ungdomskor er med og vil fylde domkirkerne med fællessang og vise børn i indskolingen, hvad fællessang kan

”Ved at synge sammen, kan man få en fornemmelse af, at fællesskabet er så stærkt, at det rækker ud over den tid, man synger sammen. Fællessang har en større kraft, end de fleste tænker over.”

Sådan siger Anne-Kari Ferenczi, organist og leder af korskolen ved Herstedøster Kirke, projektleder for "Alle kan synge" og næstformand i Folkekirkens Ungdomskor. 

I 2020 er det 75 år siden, Danmark blev befriet fra den tyske besættelse under Anden Verdenskrig. En begivenhed, der vil blive markeret året igennem, og hvor et stort musikalsk fællesprojekt, Alsang 2020, kommer til at spille en fremtrædende rolle.

Alsang 2020, der tager afsæt i alsangstraditionen fra besættelsen, er en samling forskellige fællessangaktiviteter, blandt andet fem regionale arrangementer og en tv-transmitteret fællessangsbegivenhed. 

Desuden er håbet, at der bliver afholdt lokale aktiviteter i samtlige 98 kommuner, ligesom de involverede organisationer bidrager med egne arrangementer. 

En af de organisationer, der er med i Alsang 2020, er Folkekirkens Ungdomskor - en landsdækkende kororganisation med mere end 12.000 sangere og 855 kor.

”Da vi hørte, at man ville samle Danmark om fællessang for at markere 75-året for befrielsen, og for at hylde temaer som demokrati, fællesskab og fred, tiltalte det os meget. I folkekirken er fællessangen et af de bærende elementer," siger Anne-Kari Ferenczi.

Vil fylde domkirkerne med sang

Folkekirkens Ungdomskors bidrag til alsang 2020 består af to elementer, fællessang i landets ti domkirker og et alsangsprojekt i indskolingen, spredt ud over landet. 

”Vi har ti fantastiske domkirker med en enestående akustik. At fylde domkirkerne vil være helt fantastisk, for så kan man virkelig tale om en alsangskaravane rundt om i landet.”

”Ved at synge sammen, kan man få en fornemmelse af, at fællesskabet er så stærkt, at det rækker ud over den tid, man synger sammen. Fællessang har en større kraft, end de fleste tænker over

Anne-Kari Ferenczi, næstformand for Folkekirkens Ungdomskor

Alsangsarrangementerne i domkirkerne finder sted i løbet af foråret 2020, og ligesom ved alsangen under Anden Verdenskrig er det meningen, at alle kan være med.

”Vi inviterer alle vore medlemmer, ligesom vi inviterer alle menighedsråd og de kirkelige ungdomsorganisationer. Vi arbejder sammen med stifterne. De sender en invitation ud til alle kor i stiftet. Og ligesom alsangen under krigen, er det arrangementer, man komme til som man er og opleve at være en del af noget fælles." 

Skoleelever skal mærke fællesskabet

Folkekirkens Ungdomskors andet andet mål med Alsang 2020 er et initiativ i folkeskolens yngste klasser, "Alsang i indskolingen".

"På lokale skoler vil vi tilbyde, at indskolingsbørn får besøg af en korleder fra den lokale kirke, som kommer på besøg et antal gange. Det hele slutter med et fælles alsangsarrangement på skolen, hvor forældrene er inviteret. Herefter bliver børnene også inviteret til alsangsarrangementet i domkirkerne.” 

Fællessang kan samle mange mennesker. Hvis man for eksempel ved demonstrationer kunne få fællessang til at blive en større del af det, så giver det en enorm kraft, som giver endnu større styrke

Anne-Kari Ferenczi, næstformand for Folkekirkens Ungdomskor

Således håber Anne-Kari Ferenczi, at "Alsang i indskolingen" kan styrke båndet mellem den lokale kirke og folkeskole. 

”Det er en mulighed for, at korlederen kan banke på døren til den nærliggende skole. Det kan nogle steder være svært, fordi nogle lærere bliver lidt forskrækket, hvis der kommer nogen fra kirken.”

”I virkeligheden har skolen og kirken mange værdier til fælles, for eksempel demokrati og fællesskab. Hertil kommer, at markeringen af 75-året for Danmarks befrielse er en vigtig begivenhed at bevare i vores kollektive hukommelse. Det vil der næppe være nogen skoler, der kan være imod.”              

Alsang er både historie og nutid

Anne-Kari Ferenczi er heller ikke i tvivl om, at Alsang 2020 både har værdi i et historisk og nutidigt perspektiv. Både under besættelsen og nu er fællessangen et vigtigt redskab mod det, der truer, mener hun.

”Fællessang kan samle, hvis der er noget, det er værd at kæmpe for. Derfor taler det måske også ind i vores tid, hvor de unge kæmper for klimaet. Det er, som dengang, vores fremtid, der banker på.” 

Folkekirkens Ungdomskors fem gode råd til at deltage i Alsang 2020

1. Find det nærmeste arrangement i FUKs kalender på hjemmesiden

2. Kontakt kulturkonsulenten eller musikskolelederen i kommunen 

3. Formuler et projekt selv eller gør det sammen med en samarbejdspartner.

4. Søg penge i Alsang-puljen. 

5. Tilføj eller find arrangementer i kalenderen på Alsang 2020's hjemmeside

 

Alsang 2020

Alsang 2020 markerer 75 året for Danmarks fra Tysklands besættelse befrielse efter anden verdenskrig

Initiativtagerne bag projektet Alsang 2020 er Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk. 

Alsang 2020 er primært finansieret af Nordea-fonden med en bevilling på 8,1 millioner kroner

Alsang 2020 står blandt andet bag en række store alsang-arrangementer rundt i hele landet samt sangskriverkonkurrencer, en gratis online undervisningsside og workshops. Desuden er der fokus på udviklingen af fællessangskulturen, både i forhold til form og målgrupper. Ligeledes arrangerer de deltagende organisationer flere lokale projekter.

Læs mere om Alsang 2020

Læs mere om Folkekirkens Ungdomskor