Bispevalg 2020

Fire stillere: Derfor er min kandidat det bedste bud på en ny biskop i Helsingør

I begyndelsen af september arrangerede menighedsrådenes distriktsforeninger debat mellem de fire bispekandidater i Helsingør Stift. Blandt tilhørerne var stillere for alle kandidaterne, og de er ikke i tvivl: der er god grund til at stemme på netop deres kandidat. Foto: Heiner Lützen Ank, Kåre Gade

Bispekandidaternes stillere er ikke i tvivl. Læs fire stilleres begrundelse for, at deres favorit skal være den næste biskop over Helsingør Stift

Mandag aften var knap fire hundrede mennesker forsamlet i Royal Stage i Hillerød for at høre de fire bispekandidaternes bud på, hvorfor det netop er dem, der skal være den næste biskop over Helsingør Stift. Efter næsten to og en halv times debat lød aftenens sidste spørgsmål: 

”Hvis det ikke er dig, der bliver valgt, hvem af de øvrige kandidater bør så vinde valget?”

Et spørgsmål, alle kandidaterne svarede høfligt, men undvigende på.

Men hvem er i grunden den bedst egnede til at efterfølge Lise-Lotte Rebel? Kirke.dk har bedt en stiller for hver af de fire bispekandidater give et bud på, hvorfor netop deres kandidat er den rigtige at stemme på.

Jan Eiring, Jørlunde menighedsråd, stiller for Asser Skude:

“Det kan godt være, nogen synes, det lyder forkert, men jeg synes, at en mand passer bedre til det job. Jeg har ikke noget imod kvindelige præster, men når det gælder topposterne som provster eller biskopper, er jeg så konservativ, at jeg tror, en mand er bedre til at bestride embedet og bedre kan skære igennem, når der skal siges nej.”

“Og jeg peger på Asser, fordi han gav sig tid til at lytte til mig, da han ringede til mig. Vi talte om løst og fast, og han var utrolig lydhør. Det synes jeg er meget værd: at man har en, der forstår at lytte.”

Jan Eiring mener, Asser Skude skal være biskop, fordi han er meget god til at lytte. Foto: Kåre Gade

Hjørdis Kjærgaard, præst ved Præstebro Kirke, stiller for Peter Birch:

”Peter er en meget alsidig kandidat. Han er god til at formulere sig, han kender stiftet godt, og så er han en god leder, der har forstand på økonomien, og det er der virkelig brug for. Det er en stor organisation, hvor der i den grad er brug for at sætte fokus på økonomien.”

”Udover at være præst, er jeg også med i Landsforeningen af Menighedsråd, og herfra ved jeg, at Peter er god til at lytte til menighedsrådsmedlemmerne og inddrage dem. Der er mange ting, de skal forholde sig til. Men jeg ved, Peter kan lytte til dem og hjælpe dem.”

Hjørdis Kjærgaard er ikke i tvivl om, at Peter Birch vil være den rette til at få styr på Helsingør Stifts økonomi. Foto: Heiner Lützen Ank

Anne Fuglsang Fortuna, præst ved Islev Kirke, stiller for Eva Holmegaard Larsen:

”Eva kan inspirere, har visioner og har sine meningers mod, og har altid haft det. Hun giver plads til diskussion og åbenhed og har ikke færdige meninger på forhånd.”

”Jeg kan mærke, at Eva har været præst i rigtig mange år, og også i det samme sogn, og det giver hende den styrke, at hun har rødderne helt nede i dagligdagen. Hun er en stærk teologisk tænker, som giver plads til andre. Det er vigtigt, da vi er et meget stort stift med stor forskellighed. Derfor skal den nye biskop kunne rumme denne forskellighed og være glad for, at det summer af liv, og det kan Eva i den grad.”

Anne Fuglsang Fortuna mener, at Eva Holmegaard Larsen vil være den rette biskop over Helsingør Stift, fordi hun er god til at give plads til debat og forskellige meninger. Foto: Heiner Lützen Ank

Jon Skjold Henriksen, præst ved Fredensborg, stiller for Ulla Thorbjørn Hansen:

”Ulla har det bredeste fundament af de fire kandidater. Derudover har hun haft blik for at løse nogle problemer i sit eget provsti på en positiv og konstruktiv måde, som afføder respekt. Og så har hun sat fokus på arbejdsmiljø, som er et ømt punkt i Helsingør Stift.”    

”Hun er en lyttende og tænksom ledertype, der er i stand til at handle på en måde, så begge parter bliver tilfredse. Det er en kunst, der kræver indblik i, hvordan tingene foregår. Desuden er hun i stand til at vokse i en ny rolle. Det er vigtigt at kunne som ny biskop. For man kan ikke fuldt ud vide på forhånd, hvad det vi sige at være biskop.” 

Ifølge Jon Skjold Henriksen er Ulla Thorbjørn Hansen i stand til at lyse konflikter, så alle parter føler sig hørt og inddraget. Det gør hende til en god biskop Foto: Heiner Lützen Ank

 

Bispevalg i Helsingør Stift 2020

Biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, der har været biskop siden 1995, fylder 70 den 23. januar 2021, og falder dermed for aldersgrænsen for præster på 70 år i 2021. 

Foreløbig har fire kandidater annonceret deres kandidatur til at blive Lise-Lotte Rebels efterfølger:

  • Provst Peter Birch
  • Sognepræst Asser Skude
  • Provst Ulla Thorbjørn Hansen
  • Sognepræst Eva Holmegaard Larsen

For at kunne stille op til bispevalget skal man have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Desuden skal man have mindst 75 stemmeberettigede stillere.

Fristen for at anmelde sit kandidatur er den 25. august 2020.

Valget foregår elektronisk og finder sted fra den 22. september til den 13. oktober. Omkring 1600 præster og menighedsrådsmedlemmer har stemmeret til valget.

Hvis ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Den kommende biskop over Helsingør Stift bliver ordineret i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.