Bispevalg

Fire bispekandidater officielt godkendt til valg i Helsingør Stift

Peter Birch, Asser Skude, Eva Holmegaard Larsen og Ulla Thorbjørn Hansen er nu officielt i spil som bispekandidater, efter deres stillerlister er blevet godkendt

De fire aspiranter til bispeembedet i Helsingør Stift er nu officielt godkendte. Det bekræfter stiftet på sin hjemmeside.

Valgbestyrelsen modtog stillerlisterne tidligere denne uge. Og nu har den altså verificeret, at stillerne og antallet af stillere er efter reglerne.

Kandidaternes stillere

De fire kandidater er:

Peter Birch, der er provst for Gentofte Provsti med 146 stillere.

Ulla Thorbjørn Hansen, som er provst for Slagelse Provsti med 88 stillere.

Eva Holmegaard Larsen, der er sognepræst i Nødebo-Gadevang pastorat med 76 stillere.

Asser Skude, der er sognepræst i Bellahøj-Utterslev pastorat med 76 stillere.

Afstemningen begynder til september

Hver kandidat har skulle fremvise mindst 75 og højst 150 stillere blandt de stemmeberettigede i Helsingør Stift. De stemmeberettigede er de omkring 1500 præster og menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift.

Valghandlingen foregår elektronisk, medmindre den stemmeberettigede har anmodet om fysisk afstemning på stiftskontoret, og begynder den 22. september.

Første valgrunde afsluttes den 13. oktober klokken 12.00. Her tælles stemmerne og resultatet offentliggøres.

Helsingørs næste biskop tiltræder 1. februar 2021.

Vigtige datoer for bispevalget i Helsingør Stift:

1.9. Frist for at afhjælpe eventuelle mangler ved listerne

22.9. Elektronisk udsendelse af stemmesedler til 1. runde (kl. 10)

13.10. Afstemningen slutter (kl. 12)

13.10. Optælling af stemmesedler og offentliggørelse af resultatet

28.10. Elektronisk udsendelse af stemmesedler til eventuel 2. runde (kl. 10)

18.11. Afstemningen slutter (kl. 12)

18.11. Optælling af stemmesedler og offentliggørelse af resultatet

31.1. Bispevielse i Helsingør Domkirke

1.2. Den nye biskop tiltræder