Årsmøde i Landsforeningen

Deltager på årsmøde: Vil gerne lære foreningen bedre at kende

Karin Fenger Møller er med på årsmødet for første gang, og hun er med for at lære Landsforeningen af Menighedsråd bedre at kende Foto: Heiner Lützen Ank

Karin Fenger Møller er i gang med sin første periode som menighedsrådsmedlem, og så er hun netop ankommet til sit første årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd. For at hente inspiration og for at lære mere

For Karin Fenger Møller er det helt naturligt at tage del i det lokale foreningsliv. Derfor stillede hun også op til menighedsrådet, da der valg sidste gang i Sjørring-Skjoldborg Pastorat i Thisted Kommune.

Det valg har givet hende smag på mere, også i forhold til at lære Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer bedre at kende. Derfor er hun også i år for første gang taget med til årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd. 

”Jeg er med for at lære mere og for at få et indtryk af, hvordan foreningen hænger sammen. Det har jeg glædet mig meget til at høre mere om.”

Som en del af et menighedsråd langt fra de to teologiske uddannelsesbyer, er et væsentligt tema for Karin Fenger Møller og de øvrige menighedsrådsmedlemmer at skaffe en præst.

”Vi har lige nu en vikar, der er glad for at være hos os, men som ikke er interesseret i at blive fastansat.”

Både i forhold til vikaren og en forhåbentlig kommende fast præst, mener Karin Fenger Møller, at hun og menighedsrådet har en vigtigt opgave at udføre.

”Det er vigtigt for os at støtte op om præsten. Det gør vi blandt andet via et aktivitetsudvalg. Det er jo ikke præsten, der skal lave det hele selv.”

Karin Fenger Møller har været glad for at tage del i menighedsrådsarbejdet, og det har givet hende nye perspektiver på livet og tilværelsen.

”Det, at være med i menighedsrådet, har ligesom givet mig nogle nye vinkler på livet. Jeg har fået et bedre indtryk af en kristen tilgang til verden.”

Kirke.dk er til stede på Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde og bringer blandt andet en række små portrætter af nogle af årsmødedeltagerne.

Kan lide indholdet af denne artikel? Læs flere på Kirke.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet på www.kirke.dk – det er nemt og gratis.