Bispevalg 2020

Bispekandidat: Stiftets ekspeditionstid kan bringes ned

Hvis Ulla Thorbjørn Hansen bliver ny biskop over Helsingør Stift, skal ledelsen af stiftet ske i tæt samarbejde med provsterne og distriktsforeningerne. Foto: Privatfoto

Bispekandidat Ulla Thorbjørn Hansen mener, at ledelsen af Helsingør Stift bør ske i tæt samarbejde med provster og distriktsforeninger, og så mener hun, at stiftsadministrationen kan blive mere effektiv

Hvordan leder man Danmarks største stift med over en million mennesker?

Kirkens eksistens giver kun mening, hvis vi forudsætter, at der findes en stærkere magt end den virkelighed, vi kender. Denne stærkere magt er usynlig og flygtig, og dog kan den forandre alt og komme til syne på en højst konkret måde.

Biskoppen deler embede med alle præster for at holde kirken fast på denne uflyttelige forudsætning – tilliden til Guds Ånd. En ordentlig kirkeledelse handler om at vise veje og muligheder frem mod det ene mål, som kirken retter sig mod: evangeliets forkyndelse. Her er brug for bøn og hårdt arbejde (ora et labora – bed og arbejd).

Hans Raun Iversen efterlyser bevidste strategier for at få arbejdet i Helsingør Stift til at fungere og foreslår ændring af stiftsgrænser. Spørgsmålet er, hvor grænserne skal gå? Hvem skal skæres fra, og hvem får lov til at blive?

Da jeg var sognepræst i Glostrup i sin tid, talte man også om ændring af stiftsgrænser. Dengang var der i Glostrup bred enighed om, at vi ikke ønskede at høre til Københavns Stift. Så hellere Roskilde: man kan se Roskilde Domkirke fra Herstedhøje, og det er kun en halv time væk. 

Ledelsen af det store stift må ske i et tæt samarbejde med stiftets provster og de to distriktsforeninger. Menighedsråd med nødvendig støtte og efteruddannelse er krumtappen i strategien. Som biskop vil jeg være i løbende samtale med præsternes arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Det praktiserer jeg også som provst i et kæmpe provsti.

Udover dygtige teologisk konsulenter bør stiftet måske også have egne bygningssagkyndige konsulenter, så der ikke spildes unødvendigt mange penge på istandsættelse af kirker og bygninger. Samarbejde og samskabelse, samvirke og samtale er nøgleord.  

Biskoppen kan lede det store uensartede stift med udgangspunkt i eksisterende fællesskaber. Opgaver uddelegeres, og jeg vil selv være let at få fat i. En hurtig og effektiv stiftsadministration betyder, at en ekspeditionstid på 29 dage må kunne bringes ned. Det gode initiativ med konsulentrunder må udbygges, så tydelig kommunikation til alle dele af stiftet sikrer gode ansøgninger fra menighedsrådene.  

Udfordringer til kandidaterne 

I et debatindlæg på Kirke.dk stiller Hans Raun Iversen, lektor emeritus i systematisk teologi ved Københavns Universitet, tre spørgsmål om Helsingør Stift.

Kirke.dk har bedt de fire bispekandidater svare. 

  1. Hvordan leder man Danmarks største stift med over en million mennesker?
  2. Hvordan vender man udviklingen i et stift, hvor dåbstallet er faldet med en procent om året i de sidste 25 år?
  3. Hvordan udligner man de urimeligt store forskelle mellem kirkeskattens størrelse i stiftets forskellige dele?

Hvordan vender man udviklingen i et stift, hvor dåbstallet er faldet med en procent om året i de sidste 25 år?

Medlemsprocent er faldet over hele landet. Det skyldes blandt andet mange indvandrere, som har en anden tro eller tilhører et andet kristent kirkesamfund. Men i Helsingør Stift vælger en del ikke at døbe deres børn.

Dåben er den største gave, forældre kan give deres barn sammen med opdragelsen i den kristne tro. Men hvad indebærer det? Vi må udbrede kendskabet til dåbens betydning, og det kan vi som kirke blive endnu bedre til. 

Ledelsen af det store stift må ske i et tæt samarbejde med stiftets provster og de to distriktsforeninger

Ulla Thorbjørn Hansen, bispekandidat 

Minikonfirmandundervisning må have opmærksomhed, så der er dygtige undervisere, og en god dialog med institutioner lokalt for at få lov at gøre opmærksom på kirkernes tilbud til børn og unge uden at drive mission eller forkyndelse i skoletiden.

Tiltag som drop-in dåb og drop-in vielse er kommet for at blive. Og kirkens imødekommenhed og præsters samtaler ved disse kirkelige handlinger bygger bro. Kirkehøjskoler og teologi for lægfolk må prioriteres højt, så den almene dannelse og viden om kristendommen udbredes og vokser.

Hvordan udligner man de urimeligt store forskelle mellem kirkeskattens størrelse i stiftets forskellige dele?

Vi har netop i kommunalt regi set, at økonomisk omfordeling er en vanskelig øvelse. Kirken har en landsdækkende udligningsordning. Men hvad er det konkret, der mangler penge til i Helsingør Stift? Nogle opgaver kan måske klares billigere og bedre med samarbejdsaftaler i det enkelte provsti og på tværs af provstigrænser.

Selvfølgelig skal også de mindre velstillede egne have råd til udvikling ved for eksempel at ansætte kirke- og kulturmedarbejdere, diakonimedarbejdere, migrantpræster og andet. Måske ved at prioritere mindre dyrt i vedligeholdelsesopgaver?
 

Bispevalg i Helsingør Stift 2020

Biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, der har været biskop siden 1995, fylder 70 den 23. januar 2021, og falder dermed for aldersgrænsen for præster på 70 år i 2021. 

Foreløbig har fire kandidater annonceret deres kandidatur til at blive Lise-Lotte Rebels efterfølger:

  • Provst Peter Birch
  • Sognepræst Asser Skude
  • Provst Ulla Thorbjørn Hansen
  • Sognepræst Eva Holmegaard Larsen

For at kunne stille op til bispevalget skal man have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Desuden skal man have mindst 75 stemmeberettigede stillere.

Fristen for at anmelde sit kandidatur er den 25. august 2020.

Valget foregår elektronisk og finder sted fra den 22. september til den 13. oktober. Omkring 1600 præster og menighedsrådsmedlemmer har stemmeret til valget.

Hvis ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Den kommende biskop over Helsingør Stift bliver ordineret i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.