Bispevalg 2020

Bispekandidat: Helsingør Stift er stort, men ikke for stort

"Både i stiftet selv og i samarbejdet med de øvrige stifter skal vi turde italesætte og arbejde struktureret med udfordringerne," siger Peter Birch, bispekandidat. Foto: Sille Arendt

Folkekirken er udfordret af en ændret befolkningssammensætning og strukturelle forandringer, mener Peter Birch. Sammen med stiftsrådet og menighedsrådene vil han tage kampen op, hvis han bliver biskop

Hvordan leder man Danmarks største stift med over en million mennesker?

Helsingør Stift er stort, men ikke for stort. Med en million indbyggere og knap 700.000 medlemmer er vi det mest folkerige stift, men vi har en meget homogen struktur. Vi er organiseret i 147 forholdsvis store og ressourcestærke sogne med mange dygtige læge menighedsrådsmedlemmer og præster til at tage vare på kirkens liv og vækst lokalt.

Det vigtigste som leder er at sikre, at menighedsråd og præster hurtigt og smidigt får den administrative understøttelse, de har brug for i det daglige arbejde, og at de hele tiden modtager faglig inspiration og hjælp til at løfte og udvikle det lokale kirkeliv.  

Udfordringer til kandidaterne 

I et debatindlæg på Kirke.dk stiller Hans Raun Iversen, lektor emeritus i systematisk teologi ved Københavns Universitet, tre spørgsmål om Helsingør Stift.

Kirke.dk har bedt de fire bispekandidater svare. 

  1. Hvordan leder man Danmarks største stift med over en million mennesker?
  2. Hvordan vender man udviklingen i et stift, hvor dåbstallet er faldet med en procent om året i de sidste 25 år?
  3. Hvordan udligner man de urimeligt store forskelle mellem kirkeskattens størrelse i stiftets forskellige dele?

Biskoppen skal gå forrest og tilskynde til, at der inden for vores traditions rammer tænkes nyt, men også sikre, at de mange faglige kompetencer, som findes hos frivillige og ansatte i folkekirken, kommer i spil. Det er biskoppens opgave at sørge for, at den store viden og de mange erfaringer bliver delt, og at det bliver nemmere at samarbejde. Helsingør Stift er det stift i landet med flest skoletjenester, og det viser, at der i stiftet er en stor lyst til at samarbejde om aktuelle udfordringer. 

Ledelse handler om at sætte retning og rammer, og turde sætte ind, hvor det er nødvendigt  

Peter Birch, bispekandidat

Ledelse handler om at sætte retning og rammer – og turde sætte ind, hvor det er nødvendigt. Biskoppen skal være garant for, at der er en vilje til ledelse og skal kunne formidle samarbejde på tværs af teologiske og kirkelige meningsforskelle, samle folk om at finde fælles løsninger og stå til rådighed som en lyttende og nærværende samtalepartner for menighedsråd og præster.

Og så skal biskoppen have blik for udviklingstendenser i og uden for folkekirken. Biskoppen skal ikke have alle svarene selv, men evne at skabe udveksling, der giver næring til os som kirke og giver os nye muligheder.

Hvordan vender man udviklingen i et stift, hvor dåbstallet er faldet med en procent om året i de sidste 25 år?

Den vigende medlems- og dåbsprocent er en kæmpe udfordring. Det er vigtigt at huske på, at de udfordringer, Helsingør Stift har, også er hele folkekirkens udfordringer. En stor del af faldet i medlemsprocenten kan helt overordet forklares ved, at befolkningstilvæksten er gået uden om folkekirken. 

Både i stiftet selv og i samarbejdet med de øvrige stifter skal vi turde italesætte og arbejde struktureret med udfordringerne. Hvis vi vil sikre, at folkekirken også fremover er folkets kirke, må vi forholde os til, hvordan vi er til stede i områder, hvor befolkningssammensætningen og strukturer ændrer sig. Det er en drøftelse, jeg vil tage med stiftsrådet og med menighedsrådene.

Når det drejer sig om den faldende dåbsprocent, skal vi turde melde os som relevante samtalepartnere

Peter Birch, bispekandidat

Når det drejer sig om den faldende dåbsprocent, skal vi turde melde os som relevante samtalepartnere for forældrene både før og efter barnet kommer til verden og tale om tro og dåb. Vi skal turde sætte spørgsmålstegn ved, om det er rigtigst at lade ”barnet selv vælge”.

Men vi skal også udvikle vores måde at tage imod børn og voksne, der ønsker dåb. Drop-in-dåb er kommet for at blive, men det er vigtigt, at vi også tør byde ind og følge op med andre relevante måder at komme ind i kirkens fællesskab.    

Hvordan udligner man de urimeligt store forskelle mellem kirkeskattens størrelse i stiftets forskellige dele?

Det er et vigtigt og sundt princip, at ligningen fastsættes og udskrives der, hvor den bruges, og hvor man skal stå til ansvar for det. Sådan er det jo også på det kommunale område. Men der er store forskelle på skatteevnen i de forskellige dele af stiftet, og derfor er der også en udligningsordning ikke kun i Helsingør Stift, men på landsplan. 

Næste år får landskirkeskatten et permanent højere niveau, og det betyder også, at der hentes flere penge i de mere velstående områder til at finansiere folkekirkens fælles økonomi, herunder udligningsordningen. En mere grundlæggende omlægning af økonomien skal ikke løses i ét stift, men ved at se på hele landet. 

Første kandidat melder sig klar til bispevalg i Helsingør
Bispevalg 2020

Første kandidat melder sig klar til bispevalg i Helsingør

Bispevalg i Helsingør Stift 2020

Biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, der har været biskop siden 1995, fylder 70 den 23. januar 2021, og falder dermed for aldersgrænsen for præster på 70 år i 2021. 

Foreløbig har fire kandidater annonceret deres kandidatur til at blive Lise-Lotte Rebels efterfølger:

  • Provst Peter Birch
  • Sognepræst Asser Skude
  • Provst Ulla Thorbjørn Hansen
  • Sognepræst Eva Holmegaard Larsen

For at kunne stille op til bispevalget skal man have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Desuden skal man have mindst 75 stemmeberettigede stillere.

Fristen for at anmelde sit kandidatur er den 25. august 2020.

Valget foregår elektronisk og finder sted fra den 22. september til den 13. oktober. Omkring 1600 præster og menighedsrådsmedlemmer har stemmeret til valget.

Hvis ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Den kommende biskop over Helsingør Stift bliver ordineret i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.