Bispevalg 2020

Bispekandidat: Det kræver penge og præster at vende det faldende dåbstal

Eva Holmegaard Larsen vil, hvis hun bliver biskop over Helsingør Stift, involvere præster og menighedsråd i dialogen om, hvordan det går i stiftet. Foto: Kåre Gade

Hvis Eva Holmegaard Larsen bliver biskop over Helsingør Stift, vil hun løbende debattere med præster og menighedsråd, hvordan det går i stiftet, og så vil hun se på præsterkvoterne

Hvordan leder man Danmarks største stift med over en million mennesker?

En god ledelse er en nærværende ledelse, der ved, hvad der rører sig, og hvor der er brug for at tænke med og gøre en indsats. Det er en kæmpe udfordring i Helsingør Stift, der ikke kun er stort i udstrækning over land, men også i bredden af sogne. Fra landsogne over gamle købstæder og ned i Storkøbenhavn. Bredt i område, udfordringer og muligheder. På alle måder bredt og stort.

Hvis man som biskop skal holde sig velorienteret om, hvad der foregår, og hvad der er brug for ude i alle kanterne af den store, livlige kolos af et stift, er der brug for et tæt samarbejde med stiftets provster og for at udbygge den gamle visitatsfunktion.

Jeg kan pege på tre måder, hvorpå man kan iværksætte en '2.0-udgave' af den biskoppelige visitats:

1. En årsplan for sognebesøg med god tid til at møde præster, personale og menighedsråd, og eventuelt føre en sognelogbog over ønsker, udfordringer og fremtid for de enkelte sogne.

2. Nedsætte et løbende udvalg bestående af præster, menighedsråd og repræsentanter for kirkelige foreninger og organisationer, der mødes med biskoppen og taler sammen om ”rigets tilstand”. Udvalget udskiftes hvert andet år, så der hele tiden er bevægelse i kommunikationen.

3. Gøre stiftssamtaler for alle i stiftet til en fast del af en ny, bred samarbejdsstrategi. 

Udfordringer til kandidaterne 

I et debatindlæg på Kirke.dk stiller Hans Raun Iversen, lektor emeritus i systematisk teologi ved Københavns Universitet, tre spørgsmål om Helsingør Stift.

Kirke.dk har bedt de fire bispekandidater svare. 

  1. Hvordan leder man Danmarks største stift med over en million mennesker?
  2. Hvordan vender man udviklingen i et stift, hvor dåbstallet er faldet med en procent om året i de sidste 25 år?
  3. Hvordan udligner man de urimeligt store forskelle mellem kirkeskattens størrelse i stiftets forskellige dele?

Hvordan vender man udviklingen i et stift, hvor dåbstallet er faldet med en procent om året i de sidste 25 år?

Helsingør Stift er præget af en moderne, individualistisk kultur, traditionstab, og i nogle provstier findes en stor befolkning med anden tro. Det kræver en stor, aktiv indsats for at række bredt ud og byde folk ind i kirken, med mange forskellige arrangementer og alternative gudstjenesteformer, nærvær og dialog med mennesker også uden for indercirklen.

Der er behov for at se på, om præstekvoter altid følger arbejdet

Eva Holmegaard Larsen, bispekandidat

Der er mange steder brug for et stort opbyggende arbejde udover alt det daglige, som en præst altid må tage sig af. Det kræver penge og det kræver præster. Der er behov for at se på, om præstekvoter altid følger arbejdet, og om der fra ledelsens side er nok fokus på at støtte op om de sogne, hvor det store menighedsopbyggende arbejde ligger. 

Hvordan udligner man de urimeligt store forskelle mellem kirkeskattens størrelse i stiftets forskellige dele?

At drive kirke koster penge. Det må vi godt sige højt. Der stilles mange krav til, hvad en kirke skal tilbyde, og det koster selvfølgelig. Derfor er det altid en væsentlig diskussion, hvordan man får mest kirke for pengene.

Forvaltningen af midler inden for stiftet ligger primært i provstierne, og der skal være en god og fortløbende samtale i provstierne og mellem provstierne om, hvordan vi bruger pengene, om de bruges rigtigt, og om der eventuelt kunne være plads til at tænke ud over sit eget provsti. Her indgår biskoppen naturligvis som en del af samtalerne. Men det siger sig selv, at dette ikke kan besluttes på forhånd.

Det kræver en stor, aktiv indsats for at række bredt ud og byde folk ind i kirken, med mange forskellige arrangementer og alternative gudstjenesteformer

Eva Holmegaard Larsen, bispekandidat

Det er godt, at Hans Raun Iversen har rejst spørgsmålet, men det er et spørgsmål, som må rejses og løses hen ad vejen med inddragelse af alle parter. 

Men i øvrigt mener jeg, at der altid er brug for at se de store linjer og arbejde for at tænke i fællesskab og sammenhold i stiftet. 

Bispevalg i Helsingør Stift 2020

Biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, der har været biskop siden 1995, fylder 70 den 23. januar 2021, og falder dermed for aldersgrænsen for præster på 70 år i 2021. 

Foreløbig har fire kandidater annonceret deres kandidatur til at blive Lise-Lotte Rebels efterfølger:

  • Provst Peter Birch
  • Sognepræst Asser Skude
  • Provst Ulla Thorbjørn Hansen
  • Sognepræst Eva Holmegaard Larsen

For at kunne stille op til bispevalget skal man have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Desuden skal man have mindst 75 stemmeberettigede stillere.

Fristen for at anmelde sit kandidatur er den 25. august 2020.

Valget foregår elektronisk og finder sted fra den 22. september til den 13. oktober. Omkring 1600 præster og menighedsrådsmedlemmer har stemmeret til valget.

Hvis ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Den kommende biskop over Helsingør Stift bliver ordineret i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.