10 spørgsmål om mundbind i kirken - hvad svarer provsten?

Fra i dag, torsdag den 29. oktober, skal der bæres mundbind i kirken. Provst Jørgen Christensen mener dog ikke, man behøver at have mundbindet på, når man deltager i altergangen, eller når man bærer en kiste ud ved en begravelse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Påbuddet om mundbind i kirken betyder travlhed for folkekirkens provster, der skal svare på, hvilke konsekvenser kravet har for aktiviteter og kirkelige handlinger. Kirke.dk har bedt provst i Hillerød Jørgen Christensen svare på ti aktuelle spørgsmål

Fra i dag skal der bæres mundbind eller visir i folkekirken og andre religiøse samfund. Men hvad betyder det nye påbud konkret for den kirkelige hverdag, når der skal fejres gudstjeneste, døbes børn og synges salmesang? 

Provst i Hillerød og konstitueret formand for provsteforeningen, Jørgen Christensen, kommer her med sit bud på svar til ti konkrete problemstillinger:       

1. I min konfirmandundervisning bevæger vi os ofte rundt i lokalet. Skal konfirmanderne så have mundbind på?
Hvis konfirmanderne skal på toilet eller lignede, så skal de have mundbind på. 

2. Vi har planlagt et fælles møde med middag for tidligere og kommende menighedsrådsmedlemmer. Kan vi gennemføre det?
Formelt set må man gerne. Men taget situationen i betragtning, herunder opfordringen til kun at se ti personer, så bør man nok overveje, om det er en god idé at gennemføre det. I mit eget sogn har vi netop valgt at udsætte det.

Mundbind

Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende, som er 12 år eller ældre, skal fra 29. oktober og frem til 2. januar 2021 bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og andre kirkelige handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken.

3. Kirken er aflåst, og kirketjeneren gør rent. Skal han så have mundbind på?
Kirketjeneren behøver ikke at have mundbind på i denne situation. Når døren er låst er der i sagens natur ikke offentlig adgang

4. Til babysalmesang bevæger vi os ofte, mens vi synger. Skal vi have mundbind på?
Man skal have mundbind på fra og til babysalmesangen. Men man behøver næppe at have det under selve aktiviteten. Men man skal naturligvis holde afstand. Det svarer til aktiviteterne i et træningscenter, hvor man skal have mundbind på til og fra aktiviteten, men gerne må træne uden mundbind.

5. Skal menigheden have mundbind på, når de går til og fra nadveren?
Ifølge Folkekirkens Personales spørgsmål-svar om corona (FAQ), spørgsmål 34, omfatter mundbindskravet ikke "forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier". Så man behøver ikke mundbind i denne situation.

6. Skal dåbsfølget bære mundbind, når de står ved døbefonten?
Man behøver ikke mundbind ved døbefonten, fordi man i situationen er "medvirkende under udøvelse af ceremonier".

7. Skal brudeparret bære mundbind, når de går ind og ud af kirken?
Brudeparret behøver ikke mundbind, fordi de er "medvirkende under udøvelse af ceremonier".

8. Skal bærerne have mundbind på, når en kiste bæres ud af kirken?
Kistebærerne behøver ikke mundbind, af samme grund som ovenfor.

9. Er menighed og korister fritaget for mundbind, når de synger?
Ja, det er de. Her ændrer det nye krav om mundbind intet i forhold til afstandskravet. 

10. Kan vi fortsat holde spaghettigudstjenester?
Ja, det kan man godt. Men man skal overholde de gældende regler om hygiejne og afstand.

Jørgen Christensen har besvaret spørgsmålene med udgangspunkt i de gældende retningslinjer, som de fremgår af den aktuelle spørgsmål-svar på Folkekirkens Personales FAQ. Han understreger, at sundhedsmyndighederne netop nu arbejder på at finde svar på de mange konkrete spørgsmål, mundbindskravet rejser.

Folkekirkens Personales FAQ's seneste opdatering er fra den 29. oktober og omfatter en række spørgsmål om brugen af mundbind og visirer.
 

Sådan lyder reglerne for mundbind i kirken

Sådan lyder reglerne for mundbind i kirken

Fra torsdag skal gudstjenestedeltagere bære mundbind eller viser, når de ikke sidder stille i kirken. Præsterne er undtaget fra kravet. Det fremgår af den seneste opdatering af coronaforskrifterne på Kirkeministeriets hjemmeside

Kirkelige aktører kritiserer manglende meldinger om mundbind
For abonnenter på Kirke.dk

Kirkelige aktører kritiserer manglende meldinger om mundbind