Selvportræt

Ny vidensmedarbejder på FUV: Nysgerrighed førte mig fra præstegerning til forskning

"Jeg valgte ikke præsteembedet fra, men min nysgerrighed og trang til forståelse førte mig til forskning og også udviklingsarbejde i folkekirken. Og det er fantastisk, at jeg nu på FUV kan fortsætte i det spor," siger Karen Marie Sø Leth-Nissen, der tidligere har arbejdet som præst i Nordsjælland. Foto: Privat.

SELVPORTRÆT: Karen Marie Sø Leth-Nissen tiltræder stillingen som vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter den 1. maj. Hun har tidligere arbejdet som sognepræst, men har de senere år forsket i danskernes forhold til folkekirken

Hvorfor søgte du jobbet?

Jeg havde på fornemmelsen, at miljøet på Videnscentret var et godt sted for mig. Da bevillingen til en undersøgelse af folkekirkens coronahåndtering blev en realitet i maj 2020, var jeg med i projektet og fik prøvet samarbejdet af i det halve år, projektet løb.

Jeg synes, at samarbejdet fungerede rigtig godt; vi kunne i projektteamet både være kreative, hårdtarbejdende og grine sammen. Og vi fik leveret rapporten til tiden, det var også vigtigt for mig.

Bagefter fik jeg andre opgaver i FUV-regi, og da stillingen som vidensmedarbejder i foråret blev slået op, var jeg ikke i tvivl om at jeg gerne ville søge.

Hvad glæder du dig mest til i din nye stilling?

Jeg er allerede med i arbejdet med FUV’s store undersøgelse ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken”, hvor vi er i gang med at lave interviews med 80-85 interviewpersoner. Det er en drømmeopgave for mig, for vi bruger den livshistoriske tilgang til interviewene, hvor vi kommer tæt på det, som rører sig i et menneskes liv.

Og så glæder jeg mig over at være del af et godt projektteam, hvor vi løfter opgaverne sammen. Vi har forskellige baggrunde og er forskellige steder i vores liv. Det er der en egen magi over, synes jeg.

Hvad bliver din største udfordring?

Det kan jeg ikke komme i tanker om, så måske en smule mangel på selvindsigt?

Du har tidligere været præst. Hvorfor valgte du at stoppe?

Jeg voksede op i Vestjylland med en mor, som blev præst, da jeg var 14 år. Her var folkekirken en naturlig del af menneskers kontekst og lokalsamfund.

Da jeg blev præst i 2005 i Nordsjælland, landede jeg et sted, hvor jeg som præst tit skulle forsvare både folkekirken og mig selv, og det undrede mig; jeg forstod ikke rigtig, hvad der var på spil, når forældre fravalgte dåb, eller et medlem meldte sig ud.

Feltet var ikke rigtig undersøgt i Danmark, og sådan kom jeg i gang, og skrev så siden ph.d. på Københavns Universitet. Så jeg valgte ikke præsteembedet fra, men min nysgerrighed og trang til forståelse førte mig til forskning og også udviklingsarbejde i folkekirken. Og det er fantastisk, at jeg nu på FUV kan fortsætte i det spor.

Hvilken bog har du senest læst?

”Tabita” af Iben Mondrup, en grum, men også befriende oplevelse. Romanen handler om to grønlandske børn, som i 1960’erne nærmest blev tvangsadopteret til Danmark, og om hvordan de danske forældre forsøgte at ”rense” det grønlandske ud af dem.

Den ødelagde min nattesøvn i flere dage, fordi jeg ikke kunne lægge den fra mig. Og jeg har svært ved at slippe den. Vi boede på Grønland i et par år i min barndom, og det var derfor let for mig at leve mig ind i handlingen. Læs den!

Ny digital kommunikationskonsulent i Københavns Stift er optaget af Kingos digtning
Selvportræt

Ny digital kommunikationskonsulent i Københavns Stift er optaget af Kingos digtning

SELVPORTRÆT: Niels Jarler tiltrådte stillingen som Københavns Stifts nye digitale kommunikationskonsulent den 7. april. Han er litteraturuddannet med interesse for europæisk barokdigtning og glæder sig til at vise flere mennesker, hvorfor kirken er relevant

Blå Bog

  • Navn: Karen Marie Sø Leth-Nissen

  • Fødselsdato: 7. juli 1969

  • Uddannelsesbaggrund: cand. theol. og ph.d.

  • Civilstand: Gift, tre voksne børn (18-25 år)

Selvportræt

Hvorfor søgte du stillingen? Hvilke erfaringer tager du med fra dit tidligere job? Hvad var det sidste stykke musik, du lyttede til? Og hvad lavede du på din seneste fridag?

I serien "Selvportræt" stiller vi spørgsmål til mennesker, der har fået nyt job i kirkelivet, og lader dem tegne et selvportræt af personen bag titlen.

Læs alle artikler i serien