Ny formand for FDF: Langt flere børn og unge skal opleve fællesskabet i FDF

Dorte Fog blev ny formand for hovedbestyrelsen, da FDF holdt landsmøde lørdag. -Foto: Thomas Heie Nielsen

Dorte Fog blev ny formand for FDF efter organisationens landsmøde i weekenden. På landsmødet blev der også vedtaget en ny strategi, og kønskvoten i bestyrelsen blev afskaffet

Hvad er din mission som ny formand?
"FDF's ambition om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra ændrer sig ikke, fordi jeg er blevet valgt som formand. FDF har et stærkt tilbud, som vi har formået at udvikle igennem de 118 år, FDF har eksisteret. Min mission som formand er, at langt flere børn og unge skal opleve fællesskabet i FDF."

"Derfor er jeg også glad for, at FDF's landsmøde i weekenden vedtog en ambitiøs strategi for, hvordan vi i fællesskab vil give flere børn og unge et ståsted.  Det er en stor opgave, som jeg heldigvis skal løfte sammen med 6000 engagerede frivillige FDF-ledere rundt om i hele Danmark."
 
Hvad går den nye strategi ud på?
"Der er to centrale elementer i FDF's nye strategi. Flere børn og unge skal være en del af FDF's fællesskab, og vi skal på tværs af FDF's 350 selvstændige kredse og landsforbund være fælles om at løfte opgaven."

"Vi skal have etableret flere kredse. Det skal vi helt grundlæggende, fordi børn deltager i fritidsaktiviteter, hvor de bor. Hvis ikke der er en FDF-kreds i deres sogn, bliver FDF ikke en del af deres fritidsliv. Derfor håber vi også, at de kirker, der ikke allerede huser en FDF kreds i sognet, aktivt vil være med til at skabe rammerne for en FDF-kreds, så flere børn og unge i Danmark kan møde evangeliet."
 
"Derudover vil vi aktivt invitere flere børn ind i de FDF-kredse, som allerede eksisterer. FDF er et vigtigt modspil til den præstationskultur, som børn og unge vokser op i. Her oplever de at høre til i fællesskab, hvor de kan være sig selv og finde et ståsted."
 

Dorte Fog

Født i 1975. Uddannet folkeskolelærer og har en diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet som lærer og sognemedhjælper og er nu projektleder på Diakonissestiftelsen. Har været aktiv i FDF siden 1978 og har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2018, hvor hun indtil nu har været næstformand. Bor i Herlev, er gift og har to børn.
 
Hvordan har coronakrisen påvirket FDF?
"I FDF er mødet mellem mennesker centralt – vi tror på, at mennesker finder fodfæste og vokser i mødet med andre. Derfor er jeg også stolt af, hvordan frivillige ledere over hele landet, på trods af alle de udfordringer corona giver, har formået at skabe virtuelle og fysiske fælleskaber, hvor børn kan få lov at være børn, og hvor der er voksne, der med stor idérigdom har skabt rammerne for et fællesskab i omskiftelige tider."
 
Landslejren i 2021 er blevet udskudt til 2022 – hvorfor er det allerede sket nu?
"En landslejr for godt 11.000 mennesker skabes af frivillige, der gennem halvandet år har ét mål: at skabe oplevelser i fællesskab, som den enkelte kan tage afsæt i og vokse fra som menneske."
 
"Når beslutningen allerede er truffet nu, er det, fordi vi ikke kan være sikre på at gennemføre lejren i 2021. Samtidig har det oven på en meget anderledes sommer i 2020 været vigtigt for os, at alle landets FDF-kredse kan nå at skabe gode oplevelser lokalt i sommeren 2021. Og det er mange allerede godt i gang med."
 
På landsmødet blev det også besluttet at afskaffe kønskvoten for hovedbestyrelsen. Hvorfor bliver den det, og hvorfor lige nu, hvor debatten ligestilling i den grad er aktuel?
"Kønskvoten stammer fra sammenlægningen af FDF og FPF i 1974, hvor de demokratiske rettigheder for begge køn skulle sikres. På weekendens landsmøde havde hele ni kandidater stillet sig til rådighed til seks ledige pladser i hovedbestyrelsen. Det vidner om et levende demokrati og en inkluderende samtale."
 
"En af årsagerne hertil, tror jeg, vi finder i FDF's pædagogik, hvor et af principperne er, at børn og unge i FDF skal føle, at de kan få indflydelse og medansvar. Vi inviterer børnene til at tage ansvar og finde fælles løsninger gennem samtalen. Derfor er køn ikke længere en forhindring i FDF."
 
På landsmødet fik hovedbestyrelsen mandat til at udleje eller sælge bygningen Rysensteen i indre København, der huser hovedkontoret. Hvorfor er den beslutning blevet truffet?
"Siden 1991 har FDF haft sit hovedkontor i FDF's Bycenter Rysensteen i indre København. Her 30 år senere er det nødvendigt at undersøge, om der kan findes en mere rentabel løsning."
 
"Men det har været en meget svær beslutning. Vi er mange, inklusiv mig selv, der har haft fantastiske oplevelser i de rammer. Derfor har det også været vigtigt for FDF's hovedbestyrelse at understrege, at intet er besluttet endnu. Vi står ved startstregen i en svær, men nødvendig proces."
 

FDF

FDF (Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund) er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. Organisationen har 25.000 medlemmer i 350 lokale afdelinger. FDF var oprindeligt delt op i et drenge- og pigeforbund, men i 1974 blev de to afdelinger slået sammen.

Få gratis adgang til denne artikel og alt andet indhold på Kirke.dk i 14 dage.

Allerede abonnent?

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale nyhedsmedie for beslutningstagere, ansatte og frivillige i kirken og de kirkelige organisationer.

Vi er en uafhængig redaktion, som ugen igennem leverer:

  • Faglige nyheder
  • Kalenderoverblik
  • Navnenyt
  • Løsningsorienteret journalistik
  • Analyser og baggrundsviden
  • Inspiration på tværs af faggrupper
  • Netværk og erfaringsdeling

For at få fuld adgang til indholdet på Kirke.dk, skal man have abonnement. Udfyld formularen og få 14 dages prøveabonnement – gratis og uforpligtende.

Se priser og abonnementsbetingelser.