I begyndelsen af 2023 er der valg i Fyens Stift for at finde biskop Tine Lindhardts afløser. Kirke.dk følger valget tæt med interviews og analyser samt tryktester kandidaternes holdninger til centrale emner i valgkampen. Læs alt om bispevalget på Fyn her

Ny bispekandidat: Vi skal passe på med hele tiden at ville finde på og forny os

"Vi skal huske at passe på alt det fine, vi har," lyder det fra lokal sognepræst, der som den foreløbigt tredje kandidat melder sig klar til bispevalget i Fyens Stift. Hun vil modvirke præstemangel og aflaste menighedsråd

Dorthe Tofte-Hansen har været præst i Dalum Sogn i næsten 20 år. Nu stiller hun op som biskop. Den kommende biskop over Fyens Stift indsættes ved en bispevielse den 2. april 2023 i Odense Domkirke. Foto: Ard Jongsma

Den 50-årige sognepræst i Dalum Sogn på Fyn Dorthe Tofte-Hansen har "efter mange opfordringer og grundige overvejelser" besluttet at stille op til valget som biskop over Fyens Stift. Det fortæller hun i en pressemeddelelse

Dorthe Tofte-Hansen har været sognepræst i Dalum siden 2003. Hun er også daglig leder i sognet samt uddannelsesvejleder for studerende fra Pastoralseminariet.

Om baggrunden for sin opstilling fortæller hun:

"Jeg er blevet opfordret af flere kolleger. Jeg holder meget af folkekirken og har meninger, som jeg ikke er bange for at udtrykke. Vi lever i en tid, hvor kirken virkelig er på banen i mange sammenhænge. Derfor skal vi passe på med hele tiden at ville finde på og forny os. Vi skal huske at passe på alt det fine, vi har."

To store udfordringer

Den nyslåede aspirant til at blive biskop over Fyens Stift vil prioritere udfordringen med præstemangel højt, hvis hun bliver valgt.

Præstemanglen er et nationalt anliggende, men Dorte Tofte-Hansen vil på Fyn understøtte den nye uddannelsesplan for nye præster, Ny Præst. Den betyder, at uddannelsesplanen hovedsageligt ligger i stifterne.

"Planen skal styrkes ved at tage de selvetablerede nye netværk blandt nye præster og organisere det på stiftsniveau. Når de nye præster hører, at der bliver gjort noget for dem, tror jeg også, at flere vil søge stillinger på Fyn," siger hun.

"Jeg tror ikke, der er så stor forskel på by og land i den sammenhæng. Problemet er at få de unge præster til Fyens Stift i første omgang."

Flere lokaltansatte præster

Et af de værktøjer folkekirken har, hvis den ønsker flere præster, end der er penge til fra statens side af, er at ansætte dem lokalt.

Dorte Tofte-Hansen er åben for muligheden for lokalansatte præster, fortæller hun. Derudover skal præstemanglen imødegås på andre måder.

"Man skal tage den lange samtale med provst, præst og menighedsråd for at skabe samarbejde. Eksempelvis ved jeg, at fire-fem små sogne i Bogense er gået sammen om at ansætte en ny præst. Så de steder, hvor man tør gå sammen, kan man få noget mere kirke for pengene."

Hun foreslår også, at i stedet for at holde gudstjeneste i fire-fem små kirker, kan man måske samles ved gudstjenester i to af kirkerne.

Menighedsrådsmedlemmer skal tages i hånden

Foruden indsatsen mod præstemangel ønsker Dorte Tofte-Hansen også, at aflaste menighedsrådene. Hun mener, at mange menighedsråd oplever at have for mange tunge administrative og økonomiske opgaver.

"Menighedsrådsmedlemmerne skal tages i hånden, og det skal ske på stiftsplan," siger hun.

Dette hænger også sammen med arbejdsmiljøet i folkekirken, som har været meget til debat det seneste år. 

"Jeg har en vision om, at man skal kunne købe sig til noget hjælp på provsti- eller stiftsplan. Vi skal blive bedre til at give nogle flere håndfaste beskrivelser af og kurser i hvordan, man griber rollerne som tillidsvalgt an."

"Vi skal have kurser på provstiplan, obligatoriske kurser, som de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer skal igennem," siger Dorthe Tofte-Hansen.

Præsterne er for ensomme

Hvad angår det psykiske arbejdsmiljø er dialog og åbenhed vejen frem, forklarer Dorthe Tofte-Hansen.

"Jeg er ikke bange for at tage snakken med folk. Når der er en kontrovers, er det vigtigt at tage snakken. Alle menighedsråd er frivillige, og strukturen lægger op til, at man som lægmand skal kunne yde en indsats. Nogle steder kan det hjælpe, at præsten går ind og påtager sig rollen som daglig leder."

Facebookgruppen "Vi vil bryde tavsheden" har været omdrejningspunkt for en del af den interne debat i folkekirken om det dårlige arbejdsmiljø. Dorte Tofte-Hansen fortæller, at hun selv er medlem af gruppen.

"Jeg har tænkt over, hvorfor præster har brug for at fortælle så meget om deres oplevelser derinde. For mig er det et tegn på, at der er et problem, og at en del præster føler sig ensomme. Det er en vigtig erkendelse," siger hun.

En erkendelse om ensomhed, der blandt andet bør føre til flere supervisionsgrupper for præster i Fyens Stift, forklarer hun. Som præst skal man ikke stå alene med sine oplevelser.

Grundtvigsk og traditionspræget

Dorte Tofte-Hansen tror på, at folkekirken i højere grad skal "arbejde med rollemodeller og forbilleder." Det gælder ikke mindst for præsterne. 

"Det er vigtigt, at præsterne gør sig umage med højmessen, og at præsterne plejer deres eget åndelige liv – ved bibellæsning og kirkegang," siger hun.

Det er en praksis hun selv følger i det daglige. Hun betegner sig selv som grundtvigsk, men også som traditionalist.

"Ja, jeg er grundtvigsk. Grundtvig favner hele den teologiske kultur i Danmark. Men jeg er også traditionalist. Det betyder, at jeg kan lide højmessen, som den er i dag. Jeg kan lide den klassiske gudstjenestemusik."

"Jeg messer også i gudstjenesten, selvom nogle synes, det er lidt anderledes og specielt. Højmessen giver en ro, hvilket det moderne menneske kan have behov for. Jeg er derudover præget meget af en idéhistorisk og litterær tilgang til tingene."

Foruden sin præstegerningen arbejder Dorte Tofte-Hansen også i sin fritid med at fremme livets åndelige dimension som bestyrelsesmedlem i Center for Kristen Spiritualitet.

En god leder er et forbillede

En biskop skal dog ikke kun være en åndelig og teologisk leder. Rollen som biskop er også administrativ, konkret og præget af ledelse.

"En god leder er en, der kan gå foran og være et forbillede. Både i sin måde at forvalte dagligdagen på og ved at have en høflig omgangsform," siger Dorthe Tofte-Hansen.

Bliver hun valgt som biskop, vil hun ikke "have et behov for at stå i medierne hele tiden. Biskoppens vigtigste opgave er at få ro på den indre front."

Dorthe Tofte-Hansen er den tredje kandidat, der melder sig. I forvejen har lektor Mads Davidsen og sognepræst Anders Kjærsig annonceret deres kandidaturer.