Ny bispekandidat i Helsingør vil bruge erfaringer som felt- og beredskabspræst

Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse Provsti og ledende beredskabspræst, melder sig ind i kampen om at blive biskop over Helsingør Stift

Ulla Thorbjørn Hansen er kun få stillere fra at kunne melde sig ind i kampen om at blive den næste biskop over Helsingør Stift. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse Provsti, og ledende beredskabspræst for Regions Sjælland, er tredje kandidat i kampen om at blive den næste biskop over Helsingør Stift.

”Jeg har fået flere opfordringer til at stille op, og nu da jeg næsten er i mål med det nødvendige antal stillere, kan jeg godt bekræfte, at jeg stiller op til bispevalget, så fremt jeg får de sidste nødvendige stillere."

"Det har været vigtigt for mig at vente med det indtil nu, da det at være biskop, ligesom at være præst, bygger på, at man er kaldet. Og jeg ville være sikker på, at der var nok, der ville kalde mig.”

Ulla Thorbjørn Hansen har tidligere været sognepræst i Frederiksborg Slotssogn, Glostrup Sogn og Roskilde Domsogn, og har siden 2017 været sognepræst ved Sct. Peders Kirke i Slagelse og provst for Slagelse Sogn.

Sideløbende hermed har hun flere gange været udsendt som feltpræst, ligesom hun siden 2010 har været ledende beredskabspræst for Region Sjælland. 

Netop erfaringerne med at arbejde sammen med andre faggrupper, fremhæver hun som en af de ting, hun kan bidrage med som ny biskop.

”Jeg har arbejdet sammen med mange andre faggrupper. Jeg har som feltpræst, politikontakt-præst og ledende beredskabspræst erfaret, at der bliver regnet med kirken i det danske samfund, at vi som kirke og præster har noget at bidrage med, som andre kan bruge. Det vil jeg gerne sætte fokus på.”

”Et eksempel på, at der bliver regnet med os, oplevede jeg, da jeg blev interviewet af nogle politielever i forbindelse med en opgave. De spurgte, om der var mange, der læser teologi, for der er jo brug for jer, sagde de.”

Kirke i samfundet

Ulla Thorbjørn Hansen ville egentlig gerne undgå at melde sit kandidatur ud midt under coronakrisen. I løbet krisen er hun blevet bekræftet i, at det er vigtigt at have fokus på folkekirkens rolle i samfundet.

”Naturligvis skal folkekirken overholde anvisningerne fra myndighederne. På den anden side skal vi også være til stede i en situation som den, vi befinder os i netop nu. Derfor mener jeg også, det burde være muligt at åbne kirkerne i et eller andet omfang.”

”Der er allerede sket opmålinger af kirkerne i forhold til bisættelser og begravelser. Den opmåling kunne bruges til at åbne kirkerne mere. Det må være muligt på denne måde at åbne kirkerne andagtssøgende, der har brug for kirken netop nu.”

Kirken skal ikke isolere sig, men fortsat have fokus på samarbejde og samskabelse for de svageste i samfundet

Ulla Thorbjørn Hansen, bispekandidat 

Kirke i og med samfundet er i det hele taget et væsentligt emne for Ulla Thorbjørn Hansen.

”I Slagelse Provsti er vi i dialog med kommunen om, hvorvidt vi i samarbejde kan lave en form for diakoniens hus, hvor vi kan hjælpe dem, der har behov. Kirken skal ikke isolere sig, men fortsat have fokus på samarbejde og samskabelse for de svageste i samfundet.”

Kommunikationen skal være klar og tydelig

Ulla Thorbjørn Hansen har tidligere været redaktør af Helsingør Stiftsblad, ligesom hun er forfatter til bogen "Dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald.” Når hun hertil lægger de mange forskellige sammenhænge hun har prædiket og talt i, står det klart for hende, at fokus på klar og tydelig kommunikation er et vigtigt emne.

”Det er vigtigt, at kirkens kommunikation er klar, uden den bliver banal. Det gælder både, når der kommunikeres indadtil i kirken, men også når samfundet omkring skal lytte.” 

Kan der arbejdes på tværs?

For tiden sluger coronasituationen næsten al opmærksomhed i folkekirken. Men før det var præstemanglen et af de centrale folkekirkelige emner. Og på den anden side af corona er det vigtigt igen at stille skarpt på udfordringen, mener Ulla Thorbjørn Hansen.

”Vi skal have fokus på at få flere til at studere teologi, så der kommer flere præster. Men vi skal også se på, om der er behov for at arbejde på tværs af sognegrænser og om nogle af præstens opgaver måske kan løses af andre faggrupper. Dertil kommer, at der også skal fokus på kirkens arbejdsmiljø.”

Bredtfavnende evangelisk, luthersk, grundtvigsk

”Evangelisk-luthersk grundtvigsk, der favner bredt.” 

Sådan betegner Ulla Thorbjørn Hansen sit eget teologiske ståsted, men understreger samtidig, at hun har stor erfaring i at samarbejde med grundtvigianerne, missionsfolk og tidehvervsfolk.

Også i forhold til gudstjenesterne er hun åben for alsidighed. 

”Jeg har har en stor forkærlighed for den traditionelle højmesse, men er også positiv overfor nye gudstjenesteformer.”