Jesper Rønn Kristiansen

Projektleder for folkekirkens grønne omstilling

Foto: Lolland-Falsters Stift
  • Navn: Jesper Rønn Kristiansen, 45 år.
  • Tiltræder stillingen som: Projektleder for Folkekirkens grønne omstilling
  • Kommer fra stillingen som: Projektleder i Femern Belt Development. Har i en lang årrække arbejdet med natur- og kulturformidling og har som projektleder/leder været med til at udvikle og opstarte Geocenter Møns Klint og videnscenter Trelleborg ved Slagelse.
  • Uddannelsesbaggrund: Cand.silv. 
  • Civilstatus: Gift med gymnasielærer Ditte Rønn Kristiansen som han har to piger med.
  • Tiltrædelsesdato: Den 3. januar 2022.
  • Om ansættelsen: Et partnerskab bestående af biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet har gennem det sidste år lagt sporene for en ambitiøs og fælles indsats for grøn omstilling. Med ansættelsen af en projektleder sættes der nu for alvor gang i arbejdet med at samle folkekirken om indsatser inden for fem målsætninger på det grønne område.
  • Kilde: Lolland-Falsters Stift