Ny udviklings- og kommunikationskonsulent på Kirkefondet

Malte Ystrøm Madsen tiltræder stillingen som udviklings- og kommunikationskonsulent på Kirkefondet den 1. april 2022.
  • Navn: Malte Ystrøm Madsen, 37 år.
  • Efterfølger: Malte Ystrøm Madsen efterfølger Dorte Kappelgaard. 
  • Uddannelsesbaggrund: cand.mag. i musikvidenskab og historie. Derudover er han i gang med en diplom-uddannelse i ledelse med særligt fokus på projekt- og procesledelse i frivilligt regi.
  • Tiltræder som: Udviklings- og kommunikationskonsulent på Kirkefondet. Han skal tage del i Kirkefondets almene konsulentvirksomhed og skal derudover udfolde organisationens nye kommunikationsstrategi og styrke den digitale kommunikation. 
  • Tiltrædelsesdato: Den 1. april 2022.
  • Forhenværende stilling: Malte Ystrøm Madsen kommer fra stillingen som kommunikationsmedarbejder og kordegn i Roskilde Domsogn. Han har desuden været frivillig- og projektleder i uKirke på Vesterbro i København i en periode på syv år.
  • Kilde: Pressemeddelelse.