Sigrid la Cour Sonne

Ny konsulent i Folkekirke & Religionsmøde

Sigrid la Cour Sonne starter i december 2021 som konsulent i organisationen Folkekirke & Religionsmøde.
  • Navn: Sigrid la Cour Sonne, 34 år.
  • Tiltræder stillingen som: Konsulent i organisationen Folkekirke & Religionsmøde.
  • Kommer fra stillingen som: Netværksadministrator i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense og præst for flygtninge og indvandrere. Desuden er Sigrid la Cour Sonne nuværende medlem af styregruppen for Folkekirke & Religionsmøde og for Kristent-Muslimsk Samtaleforum.
  • Uddannelsesbaggrund: cand.theol. 
  • Civilstatus: Gift med sognepræst Andreas la Cour, som hun har to børn med.
  • Tiltrædelsesdato: Den 1. december 2021.
  • Om ansættelsen: ”Ethvert møde mellem mennesker er et trosmøde. Folkekirke & Religionsmødes arbejde handler bl.a. om at gøre os bedre til at tale om værdier og tro på et dybere niveau og styrke forståelsen for religion og tro og nødvendigheden af religionsfrihed,” siger Sigrid la Cour Sonne.
  • Kilde: Pressemeddelelse.