Ann-Sofie Bech von Hielmcrone

Ny generalsekretær til KFUKs Sociale Arbejde

Ann-Sofie Bech von Hielmcrone starter i januar 2022 som generalsekretær for KFUKs Sociale Arbejde. Foto: Pressefoto
  • Navn: Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, 48 år.
  • Tiltræder stillingen som: Generalsekretær for KFUKs Sociale Arbejde.
  • Overtager stillingen efter: Helle Jarlmose, som efter 13 år i spidsen for organisationen har valgt at gå på pension.
  • Kommer fra stillingen som: Kontorchef for Faglig Understøttelse og Kvalitetssikring i Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og har tidligere arbejdet som projektleder i Københavns Kommune, hvor hun har haft ansvar for etableringen af lægeordineret heroin, ligesom hun i en periode har været ansat i Asylafdelingen hos Dansk Røde Kors og har været med til at starte et Safehouse for handlede kvinder.
  • Uddannelsesbaggrund: Jurist.
  • Tiltrædelsesdato: Den 3. januar 2022.
  • Om ansættelsen: ”Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for KFUKs Sociale Arbejde, der varetager en så vigtig rolle for udsatte borgere, og som har en meget tydelig stemme i arbejdet med at sikre bedre vilkår for hjemløse,
    voldsramte og mennesker i prostitution og misbrug," siger Ann-Sofie Bech von Hielmcrone.
  • Kilde: Pressemeddelelse.