Henrik Højen

Ny formand i Danmarks Kordegneforening

Den afgående formand Henrik Kristoffersen (tv) side om side med den nyvalgte formand Henrik Højen (th). Foto: Danmarks Kordegneforening.
  • Navn: Henrik Højen.
  • Arbejder dagligt som: Kordegn og daglig leder ved Gødvad sogn og Lille Hids pastorat i Silkeborg.
  • Tiltræder som: Formand for Danmarks Kordegneforening.
  • Overtager efter: Henrik Kristoffersen, der valgte ikke at genopstille efter 6 år på formandsposten.
  • Kilde: Danmarks Kordegneforening.