Lars Lindholm

Ny engagementsdirektør i Folkekirkens Nødhjælp

Foto: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Navn: Lars Lindholm, 47 år.
  • Tidligere stilling: Kontorchef for minister- og ledelsessekretariaterne i bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet. Før det har han været projektleder under FN’s klimakonference, COP 15, og budgetkoordinator i Folkekirkens Nødhjælp.
  • Tiltræder som: Engagementsdirektør i Folkekirkens Nødhjælp.
  • Tiltrædelsesdato: Den 15. april 2021.
  • Uddannelsesbaggrund: cand.scient.pol.
  • Om ansættelsen:"Jeg glæder mig meget til at lede Folkekirkens Nødhjælps store og brede engagementsarbejde og inddrage endnu flere danskere i de vigtige globale dagsordener. Coronakrisen har vist os, hvor tæt verden hænger sammen, og at globale udfordringer skal løses i fællesskab," siger Lars Lindholm.
  • Kilde: Pressemeddelelse.