Carsten Selch Jensen

Ny dekan for Det Teologiske Fakultet udnævnt

Foto: Paw W. Gissel
  • Navn: Carsten Selch-Jensen
  • Født: 1964
  • Kommer fra stillingen som: Konstitueret dekan for Det Teologiske Fakultet
  • Tiltræder som: Dekan for Det Teologiske Fakultet
  • Akademiske grader: 1988: Cand.phil. i historie ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) | 1992: Cand.theol. ved Aarhus Universitet | 1997: Ph.d. i historie ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) | 2017: Dr.theol. ved Københavns Universitet
  • Tiltrædelsesdato: 1. juli 2021
  • Om ansættelsen: “Det Teologiske Fakultet har altid været kendt for sit gode studiemiljø, og det skal vi sørge for at fastholde. Og så er det vigtigt, at fakultetets dybe kernefaglighed kan blive videreført og udvikle sig gennem undervisning og forskning, godt understøttet af en effektiv administration,” siger Carsten Selch Jensen og tilføjer: “Jeg ser frem til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af fakultetet som en integreret del af et samlet Københavns Universitet og som en vigtig og engageret stemme i samfundsmæssige udfordringer og debatter.”
  • Kilde: Københavns Universitets intranet