Muslimsk forkvinde for interreligiøst forum

Safia Aoude er ny formand for Kristent-Muslimsk Samtaleforum.
  • Navn: Safia Aoude.
  • Tiltræder positionen som: formand for Kristent-Muslimsk Samtaleforum.
  • Nuværende stilling: Safia Aoude arbejder som investor.
  • Uddannelsesbaggrund: uddannet jurist fra Københavns Universitet og har studeret islamisk kunst på Oxford Universitet.
  • Om ansættelsen: Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS) er en aktivitet under Folkekirken & Religionsmøde. KMS har til formål at fremme den fælles religionssamtale og bidrage til udviklingen af et inkluderende samfund. KMS ledes af en styregruppe på 10 personer sammensat af 5 muslimer og 5 kristne. Safia Aoude blev af styregruppen enstemmigt valgt som ny formand, og derudover blev sognepræst Jens Christian Bach Iversen valgt som næstformand. 
  • Kilde: Pressemeddelelse.