Lektor og ph.d. bliver ulønnet hjælpepræst

  • Navn: Gitte Buch Hansen, 62 år.
  • Stilling: Lektor i teologi på Afdeling for bibelsk eksegese ved Københavns Universitet.
  • Tiltræder som: Ulønnet hjælpepræst i Kastelskirken i København.
  • Uddannelsesbaggrund: Har en kandidatgrad og en ph.d. i teologi.
  • Tiltrædelsesdato: 15. januar 2021. Prædiker første gang kl. 10 søndag den 17. januar 2021 og indsættes ved en senere lejlighed.
  • Kilde: Kastelskirken