Stine Lene Hansen

Kirkens Korshær henter ny regionschef fra egne rækker

  • Navn: Stine Lene Hansen
  • Tiltræder stillingen som: Regionschef for det landsdækkende sociale arbejde i Kirkens Korshær
  • Kommer fra stillingen som: Chef for Kirkens Korshærs rådgivningstjenester, Sct. Nicolai Tjenesten og Arresthustjenesten i Kirkens Korshær
  • Uddannelsesbaggrund: Cand.teol., Københavns Universitet (2006).
  • Kilde: Kirkens Korshær
     

Tiltrædelse 1. februar 2022.