Bent Meier Sørensen

CBS-professor valgt til Bibelselskabets bestyrelse

  • Navn: Bent Meier Sørensen.
  • Tiltræder som: Bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet.
  • Tiltrædelsesdato: Den 20. maj 2021.
  • Arbejder til daglig som: Professor på CBS.
  • Om ansættelsen: ”Jeg tror, vi vil opleve en øget efterspørgsel på Bibelen i de kommende år. Folk søger noget, der kan give retning i livet, noget, man kan gå i dialog med på skuldrene af en tradition. Bibelen kan være en autoritet, men uden at være autoritær. Den kan tilbyde sig som dialogpartner, ligesom også vi i Bibelselskabet skal turde indgå i en stadig dialog”, udtaler Bent Meier Sørensen.
  • Kilde: Pressemeddelelse fra Bibelskabet.