Næstformand: Sådan måler du kirken op til begravelser

Begravelser er undtaget reglen om, at højst 10 personer må forsamles, men det kræver, at menighedsrådene måler kirken op og vurderer, hvor mange deltagere, der kan være

Kort tid efter, at den nye vejledning for begravelser under coronaepidemien blev udgivet, var næstformand i Slagslunde og Ganløse menighedsråd ude med blokken i de to små landsbykirker. Foto: Jesper Fogh

Højst én person pr. fire kvadratmeter. Det er reglen for, hvor mange deltagere, der må være til en begravelse under coronakrisen ifølge den seneste vejledning fra folkekirkens biskopper. 

Det er menighedsrådets ansvar at sørge for opmålingen, og allerede i går var Bodil Fogh, næstformand i Slagslunde og Ganløse, sammen med sin mand i gang med at måle de små landsbykirkers gulvareal, så man kan give pårørende til kommende begravelser klar besked om deltagerantallet.

Sådan gjorde Bodil Fogh:

• Vi målte kirkeskibets areal til cirka 56 m2 ved at gange længe med bredde.

• Vi målte kun hovedskibet, ikke sideskibet, hvor orglet står. Vejledningen siger, at man skal tage højde for kirkens indretning, så der kan holdes afstand.

• 56:4 = 14. Dvs. at der kan være 12 pårørende med, da præst og kirketjener også indgår i antallet.

• Jeg vurderede, at antallet passer med, at der kan sidde pårørende på hver anden kirkebænk, så sikkerhedsafstanden overholdes.

• I pastoratets anden kirke, Slagslunde kirke, er skib og sideskib noget større, cirka 90 m2. Men kirkens indretning betyder, at selvom der på papiret burde være plads til 22 personer, så kan man ikke placere de pårørende, således at sikkerhedsafstanden på 2 m overholdes. Derfor besluttede vi efter nøjere vurdering, at der er plads til 16 personer, det vil sige 14 pårørende.

• Vi kopierer salmeark (salmebøgerne kan bære smitte) og lægger dem på de pladser, hvor deltagerne skal sætte sig, men det er klart, at ægtepar og pårørende, som bor sammen også bør kunne sidde sammen i kirken. Det betyder dog ikke, at der kan deltage flere pårørende.

• Reglerne siger, at vi skal sætte et opslag på kirkedøren med det tilladte antal deltagere, og at præst og kirketjener skal stå i døren og sikre, at det overholdes.

• Kirketjeneren lukker en deltager ind ad gangen.

Det er vigtigt, at man ikke kun læner sig op ad, hvor mange kvadratmeter kirkeskibet er – det snyder, understreger Bodil Fogh.

Biskopper giver dispensation: Brænd afdøde og udskyd ritualet til senere

Mens de skærpede regler under coronaepidemien er i kraft, har præsterne også mulighed for at tilbyde de pårørende at udskyde begravelsen.

Det er muligt, fordi biskopperne i deres seneste vejledning åbner for jordpåkastelse efter kremering. Biskopperne har uddybet betingelserne for denne løsning på stifternes hjemmesider.

”Som det fremgår af bekendtgørelse nr. 593 af 12. januar 1975 om begravelse og ligbrænding, så er det præsten som begravelsesmyndighed, der skal give tilladelse til, at begravelsen undtagelsesvist kan foregå med ”jordpåkastelsesordene efter kremering”. Begravelsesformen kan kun anvendes under helt særlige forhold sådan som det er tilfældet nu.”

”På den måde kan begravelserne udskydes til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i begravelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked, uden at der er risiko for deres og andres helbred.”