Missionsfolk bakker op om præsteuddannelse: Studerende skal være fleksible

Pastoralseminariet skal overholde ligebehandlingsloven, og det har aldrig før hindret konservative studerende i at tage uddannelsen. Det er Indre Mission, Menighedsfakultetet og Pastoralseminariet enige om, efter at en højkirkelig modstander af kvindelige præster er blevet afvist fra præsteuddannelsen

“Hvis man står så stejlt på sine teologiske principper, vil man heller ikke kunne begå sig i folkekirken, hvor over halvdelen af præsterne er kvinder. Det må man gøre op med sig selv, inden man begynder på uddannelsen,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen, leder af Menighedsfakultetet og tidligere generalsekretær i Indre Mission. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Den studerende, der er blevet afvist fra Pastoralseminariet, fordi han ikke anerkender kvindelige præster, får ikke opbakning fra missionsk hold.

Den studerende, som ikke har tilknytning til Indre Mission, men kalder sig højkirkelig, kan ikke gennemføre sit praktikforløb, fordi han fik tildelt en kvindelig praktikpræst. Han vil for eksempel ikke prædike eller stå for bøn eller læsninger, når praktikpræsten er kvinde.

Det har imidlertid aldrig været et problem for indremissionske studerende at gennemføre præsteuddannelsen – heller ikke dem, der er imod, at kvinder er præster. Det siger formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard.

“Indre Mission har altid haft en god dialog med FUV. Da man for nogle år siden afskaffede de studerendes mulighed for frit at vælge en praktikpræst, holdt FUV møder med os, hvor vi sammen drøftede udfordringerne og løsningerne,” siger han.

"Derfor har det altid været muligt for studerende, som ikke anerkender ordningen med kvindelig præstetjeneste at gennemføre uddannelsen. Hvis man prøver at tale ordentligt om det, så er det som oftest også min erfaring, at der muligt at finde kompromisser, hvor begge parter giver sig en smule.”

Hans-Ole Bækgaard understreger, at sagen fra Pastoralseminariet er fundamentalt forskellig fra den aktuelle debat om ligebehandling af kvindelige præster i folkekirken.

“Der er tale om to forskellige spor. FUV er en uddannelsesinstitution, ikke et trossamfund, og er derfor heller ikke undtaget fra ligebehandlingsloven. Man skal ikke sammenligne pærer og bananer.”

Menighedsfakultetet: Han gør det svært at bevare rummeligheden

Fra den private teologiuddannelse Menighedsfakultetet, der har tilknytning til Indre Mission, lyder det, at studerende, der ikke accepterer kvinder som præster, altid har kunnet finde en pragmatisk løsning sammen med FUV.

“I de syv år, jeg har været leder på Menighedsfakultetet, har jeg aldrig oplevet, at vores studerende ikke har kunnet gennemføre Pastoralseminariet på de vilkår, der nu engang er.”

Det fortæller Thomas Bjerg Mikkelsen, leder af den private teologiuddannelse Menighedsfakultetet, der har tilknytning til Indre Mission. Om den aktuelle sag siger han:

“Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, at den pågældende studerende gør det svært at bevare rummeligheden i folkekirken.”

“Jeg synes selvfølgelig, det er vigtigt, at Pastoralseminariet værner om åndsfriheden, men så må man som studerende også møde op med en fleksibel indstilling.”

“Det handler jo også om den virkelighed, man skal ud at arbejde i. Pastoralseminariet er en udmærket måde at trykprøve de studerende, inden de skal ud i folkekirken.”

“Hvis man står så stejlt på sine teologiske principper, vil man heller ikke kunne begå sig i folkekirken, hvor over halvdelen af præsterne er kvinder. Det må man gøre op med sig selv, inden man begynder på uddannelsen,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Heller ikke på Danmarks anden private, konservative teologiuddannelse, Dansk Bibel-Institut, DBI, har man oplevet, at studerende ikke har kunnet gennemføre uddannelsen på Pastoralseminariet.

"På DBI kender vi ikke til eksempler på DBI-studerende, der har haft en uoverensstemmelse med Pastoralseminaret på grund af deres syn kvindelige præster," siger rektor Henrik Nymann Eriksen.

FUV: Vi fik indskærpet, at vi skal overholde loven 

Uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Ulla Morre Bidstrup, forklarer, at praksis omkring at imødekomme studerende, der ikke anerkender ordningen med kvindelige præster, tidligere har været mere "løs" end den er nu.

"For år tilbage valgte mange pastoralseminariestuderende selv deres praktikpræst. Siden overtog FUV selv i højere grad udvælgelsen, og der har i nogle tilfælde været en mere løs praksis i forhold til at finde mandlige praktikpræster/vejledere til de studerende, der måtte ønske det."

"Men for cirka 10 år siden fik vi på det kraftigste indskærpet af Kirkeministeriets personalekontor, at vi ikke måtte videreføre den praksis. Det skyldes, at FUV er under ligebehandlingsloven."

"De studerende bliver derfor i dag tilfældigt fordelt på praktikpræster uden skelnen til køn."

Og i dag vælges praktikpræsterne fra et korps af vejlederuddannede praktikpræster.

Tidligere har samtaler løst problemet 

Bedt om at uddybe og eksemplificere, hvordan FUV har løst det med studerende, der ikke anerkender kvindelige præster, svarer Ulla Morre Bidstrup:

"Det har i høj grad handlet om samtaler, hvor vi forklarer de studerende, hvad FUV's politik er. Vi har talt os til rette, hvad angår nadver, som ofte har været et kardinalpunkt for studerende, og som flere af dem ikke har forestået i praktikken. Men i øvrigt gør vi dem klart, at 58 procent af præsterne i folkekirken er kvinder, og at chancen for, at de som præster får en kvindelig præstekollega, provst eller biskop, er meget stor."

De studerende er derfor nødt til at finde ud af, hvordan de kan navigere i den folkekirkelige virkelighed, som den ser ud, forklarer Ulla Morre Bidstrup. 

"Det gælder også deres praktikforløb hos os. Det er ikke så tit, vi har sådanne samtaler, for mange af de studerende, der ikke anerkender ordningen med kvindelige præster, er fra miljøer, hvor de i forvejen er bekendt FUV's politik og konsekvenserne af ligebehandlingsloven."

"Så det er måske en gang om året, vi har en sådan samtale med en studerende, og vi har altid fundet en løsning. Den aktuelle sag er derfor unik."