Folketingets Kirkeudvalg

Menighedsrådsmedlem vil begrænse præsters magt i menighedsrådet

I nogle af de store bysogne kan præsterne udgøre op til 40 procent af menighedsrådet. Det er for stor en andel, mener Mogens Lønborg, medlem af menighedsrådet i Vor Frue, Københavns Domkirke. Derfor foreslår han Folketingets Kirkeudvalg, at menighedsrådsloven ændres. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus

Folketingets Kirkeudvalg får i dag præsenteret et forslag om at lægge loft over, hvor mange præster, der kan sidde i et menighedsråd. Det vil styrke den demokratiske legitimitet i sogne med mange præster, mener forslagsstilleren

Mogens Lønborg tropper i dag op i Folketingets Kirkeudvalg med et forslag om at ændre menighedsrådsloven, så der kommer et loft over, hvor stor en procentdel af pladserne i menighedsrådet præsterne må udgøre. Mogens Lønborg er medlem af menighedsrådet i Vor Frue Sogn, København, hvor der er ni folkevalgte medlemmer og seks præster. Præster er ifølge menighedsrådsloven fødte medlemmer af menighedsrådet.

Få gratis adgang til denne artikel og alt andet indhold på Kirke.dk i 14 dage.

Allerede abonnent?

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale nyhedsmedie for beslutningstagere, ansatte og frivillige i kirken og de kirkelige organisationer.

Vi er en uafhængig redaktion, som ugen igennem leverer:

  • Faglige nyheder
  • Kalenderoverblik
  • Navnenyt
  • Løsningsorienteret journalistik
  • Analyser og baggrundsviden
  • Inspiration på tværs af faggrupper
  • Netværk og erfaringsdeling

For at få fuld adgang til indholdet på Kirke.dk, skal man have abonnement. Udfyld formularen og få 14 dages prøveabonnement – gratis og uforpligtende.

Se priser og abonnementsbetingelser.

Det siger menighedsrådsloven:

Antallet af valgte medlemmer i et menighedsråd fastsættes efter antallet af folkekirkemedlemmer i sognet (eller sognene, hvis flere sogne har fælles menighedsråd). Dog skal der mindst være fem medlemmer, og der kan højst være 15.

Både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte præster i pastoratet er fødte medlemmer af menighedsrådet, medmindre de har orlov eller deres ansættelse er under et års varighed.

Præster, som uden at være ansat i pastoratet yder bistand ved pastoratets betjening (for eksempel ulønnede hjælpepræster), har ret til uden stemmeret at deltage i menighedsrådets møder.

Kilde: Retsinformation.dk

Nævnt i artiklen: