Kirken og klimaet

Lang vej til overblik over folkekirkens CO2-aftryk

Der findes ingen centrale data, der kan bruges til at beregne folkekirkens CO2-aftryk. Oplysninger om de enkelte sognes elforbrug, opvarmning, transport, indkøb og landbrugsdrift skal indsamles, før man kan få et overblik. Foto: Kåre Gade

Folkekirken skal bidrage til den nationale målsætning om CO2-reduktion, lød det fra bispemødet. Men hvordan udregner man CO2-udslippet i en organisation som folkekirken?

Fra årets første bispemøde drøftede biskopperne folkekirkens rolle og opgaver set i lyset af klimasituationen. De besluttede at "drøfte forslag til håndtering af klimaudfordringerne og den nationale målsætning om 70-procents reduktion af CO2-udslippet frem mod 2030" med deres stiftsråd, provstier og menighedsråd.

Få gratis adgang til denne artikel og alt andet indhold på Kirke.dk i 14 dage.

Allerede abonnent?

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale nyhedsmedie for beslutningstagere, ansatte og frivillige i kirken og de kirkelige organisationer.

Vi er en uafhængig redaktion, som ugen igennem leverer:

  • Faglige nyheder
  • Kalenderoverblik
  • Navnenyt
  • Løsningsorienteret journalistik
  • Analyser og baggrundsviden
  • Inspiration på tværs af faggrupper
  • Netværk og erfaringsdeling

For at få fuld adgang til indholdet på Kirke.dk, skal man have abonnement. Udfyld formularen og få 14 dages prøveabonnement – gratis og uforpligtende.

Se priser og abonnementsbetingelser.

Folkekirken og CO2-aftrykket

På et bispemøde i januar 2020 forlød det, at biskopperne vil "drøfte forslag til håndtering af klimaudfordringerne og den nationale målsætning om 70-procents reduktion af CO2-udslippet frem mod 2030."

Det blev først udlagt, som om biskopper havde en ambition om, at folkekirken skulle stræbe efter at nå en reduktion på 70-procent, svarende til det nationale mål. Det blev senere afkræftet: Folkekirken skal undersøge, hvordan den kan bidrage til det nationale mål, men har ikke noget selvstændigt klimamål.

Biskopperne vil bede Kirkeministeriet om at oprette en arbejdsgruppe af fagprofessionelle og lægfolk, der skal indsamle og formidle erfaring på landsplan om større og mindre projekter.