Kritik: Kirkeministers tavshed under coronakrisen er et demokratisk problem

Siden nedlukningen af Danmark i marts 2020 har kirkeminister Joy Mogensen (S) stort set ikke svaret på pressens spørgsmål om kirken og coronasituationen. Svært ikke at se som et udtryk for en generel holdning til Folketinget og pressen, mener formand for menighedsrådsforening. Spørgsmålene har været for tekniske, siger kirkeministeren

I de 16 måneder, hvor coronaepidemien og dens konsekvenser har være den alt overskyggende udfordring for kirkelivet, har kirkeminister Joy Mogensen (S) stort set undgået at svare på pressens spørgsmål om coronarelaterede emner.
I de 16 måneder, hvor coronaepidemien og dens konsekvenser har være den alt overskyggende udfordring for kirkelivet, har kirkeminister Joy Mogensen (S) stort set undgået at svare på pressens spørgsmål om coronarelaterede emner. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

”Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kirkeministeren.”

Sådan har der stået i mange af de mange hundrede artikler, Kirke.dk har bragt om kirken under coronakrisen. Faktisk viser en gennemgang af Kirke.dk’s artikler om emnet, at det ikke en eneste gang siden nedlukningen i marts 2020 er lykkedes det kirkelige fagmedie at få kirkeminister Joy Mogensen (S) i tale om coronasituationen.  

Det samme billede gør sig gældende, når man gennemgår Kristeligt Dagblads artikler om emnet i samme periode. Kun to gange er det lykkedes avisens trosredaktion at få ministeren til at svare på spørgsmål om coronasituationen – den ene gang var på et pressemøde, hvor en journalist stillede et spørgsmål.

En søgning i Infomedias database over landsdækkende-, regionale og lokale dagblade giver et tilsvarende resultat: Kun ganske få gange under den krise, der har betydet store indgreb i kirkelivet igennem nu 16 måneder, har Joy Mogensen i sin egenskab af kirkeminister givet interview om coronasituationen.

Tidligere kirkeminister: Et svigt af borgerne

Det er et problem, mener hendes forgænger i embedet, Mette Bock.

”Det gælder for kirkeministeren som for alle andre fagministre, at de skal forklare og forsvare de politiske beslutninger, der træffes indenfor deres ressort. Det indebærer, at enhver minister skal være til rådighed for pressen. I gode som i dårlige sager,” siger Mette Bock, som også har været chefredaktør for JydskeVestkysten.

”Kun i ganske særlige tilfælde kan det være rimeligt, at det er en ordfører eller statsministeren, der svarer. Hvis ikke man som minister stiller op til interview, svigter man borgerne og det samfundsområde, man har det politiske ansvar for. For så ved vi ikke, hvor vi har vores minister.”

Det synspunkt deler Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Han siger, at en fri presse indebærer muligheden for at stille kritiske spørgsmål til ministre:

”Mennesker med indflydelse skal stille sig til rådighed. Det har jeg selv gjort under hele forløbet med corona. Men kirkeministeren og Kirkeministeriet må selv stå til ansvar for deres pressehåndtering.”

”I en mere bred demokratisk forstand har jeg også indtrykket af, at Folketingets muligheder for at føre kontrol med regeringsførelsen har været begrænset under coronakrisen. Selvfølgelig kan noget skyldes arbejdspres og travlhed, men det kan være svært ikke at se det som et udtryk for en generel holdning til Folketinget og pressen,” siger Søren Abildgaard.

Kirkeredaktør: En svækkelse af det kirkelige demokrati

Den 27. juni 2021 er det to år siden, Joy Mogensen tiltrådte som kulturminister og kirkeminister. Hendes første tid som minister blev afbrudt af en orlovsperiode, da hun sent i graviditeten mistede sit barn.

Få måneder efter, at hun den 1. januar 2020 vendte tilbage som minister, brød coronakrisen ud. Corona har siden været den altdominerende udfordring for kirkerne.

Anders Ellebæk Madsen, kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad, kritiserede tidligere i år i avisens leder kirkeministerens tavshed om coronahåndteringen, fordi den gør det umuligt for offentligheden at stille spørgsmål til den siddende magt.

Til Kirke.dk siger han:

”Når man har fulgt kirkeministre i mange år, og de fleste har levet op til grundtanken om et samtaledemokrati, kan Joy Mogensens facon ses som en svækkelse af det kirkelige demokrati.”

”Det ærgerlige er, at strategien om ikke at udtale sig faktisk har et rationale. For mange politikere virker det. Det virker også at referere til andre ministerier og Sundhedsstyrelsen, men man har også som minister et ansvar for at stå ved og forklare de politiske beslutninger i stedet for at lade som om, at det er noget, som er faldet ned fra oven.”

Anders Ellebæk Madsen understreger også, at Joy Mogensen ikke er den eneste minister i Danmark eller i udlandet, der kan være svær at få i tale. Det er en del af en global tendens, mener han.

”Men det kan være farligt at gå den vej, for I de store lande, hvor det er svært at få svar fra ministre, er der også ofte en enorm afmagt i forhold til det politiske. Indtil for nylig var det sådan i Danmark, at hvis man som dagblad ringede til et ministerium, så kunne man regne med at få et interview. Det er noget dyrebart, der er på spil." 

Kommentator: Det er et problem for statsministeren

For Jarl Cordua, politisk kommentator, radiovært og erklæret borgerlig-liberal, er sagen klar. 

”Det er et kæmpe demokratisk problem, når ministeren ikke vil udtale sig, og i sådan et tilfælde må statsministeren tage en snak med kirkeministeren. For det går simpelthen ikke.”

”Vi har en statsminister og en regering, der ved skåltalerne mener, at det er vigtigt med fri, kritisk presse. Og til dette hører, at man stiller op som minister og svarer på de spørgsmål, der er.”    

Når det ikke sker, er det i sidste ende borgerne og vælgerne, der bliver svigtet, mener Jarl Cordua.

”Skatteyderne betaler ministeren for at passe arbejdet. Derfor kan de også forvente, at hun stiller op til interviews. Det hører med til jobbet.”  

Jarl Cordua understreger, at han ikke kender kirkeministerens motiv for ikke at være med. Men under alle omstændigheder undrer det ham.  

”Vi ved, at hun er til stede andre steder om kulturminister. Så hendes fravær som kirkeminister må enten skyldes, at det ikke interesserer hende eller hendes særlige rådgiver. Eller at det er noget, de ganske enkelt ikke gider at bruge tid på.”

Men uanset hvad motivet er, falder ansvaret i sidste ende tilbage på statsministeren, tilføjer han.

”Kirkeministeren blev hevet ind udefra af statsministeren. Statsministeren må have set noget særligt i hende. Når hun så ikke passer denne del af jobbet, er det derfor et emne, statsministeren må forholde sig til.”  

Joy Mogensen: Jeg har stillet mig til rådighed på alle de måder, jeg har kunnet

Kirke.dk har forelagt kritikken for kirkeminister Joy Mogensen. Hun siger i et interview med Kirke.dk, at mange af de spørgsmål, hun er blevet bedt om at svare på under coronakrisen har været sundhedsfaglige, og at hun derfor ikke har kunnet svare.

”Der er stillet rigtig mange spørgsmål til mig som kirkeminister, som det ikke har været muligt for mig at svare på. Fordi de spørgsmål, der er stillet, har været sundhedsfaglige. Derfor har jeg først kunnet svare, når der har været lavet store, centrale aftaler.”

Hun peger på, at hun desuden løbende har haft direkte kontakt til kirkens repæsentanter.

”Jeg har stillet mig til rådighed på alle de måder, jeg har kunnet. Jeg har haft den direkte kontakt med kirkens repræsentanter, så vi har kunnet løse historisk mange, konkrete udfordringer. Vi har holdt fokus på den direkte dialog med kirkens forskellige partnere, og så først komme med svarene, når vi har vidst, at de holdt.”

Joy Mogensen erkender, at Kirkeministeriets kommunikation har været udfordret under coronakrisen.

”Vi har hele vejen igennem arbejdet med at gøre vores kommunikation bedre. Noget af det, jeg blev introduceret til som ny Kirkeminister, er, at folkekirkens organisation er sådan, at der ikke er en, der kommunikerer på vegne af hele kirken. Fordi folkekirken netop er styret nedefra. Det har udfordret i en krisetid. For hvordan får man etableret denne centrale kommunikation? Men netop sektorpartnerskabet og folkekirkens egen coronataskforce har gjort, at kræfterne er blevet samlet. Så vi har kunnet komme med en entydig kommunikation.”

Læs hele interviewet med kirkeminister Joy Mogensen.

Kirke.dk har i forbindelse med denne artikel bedt om et interview med pressens minister, statsminister Mette Frederiksen, om kritikken af kirkeminister Joy Mogensen, men det har ikke været muligt.

Kirke.dk, Kristeligt Dagblad og kirkeminister Joy Mogensen

Kirke.dk og Kristeligt Dagblad er de to eneste uafhængige danske medier med en dedikeret kirkeredaktion, og hvis læsere i særlig grad er optaget af kirkeliv og kirkepolitik. Begge medier har jævnligt bedt om at tale med kirkeministeren om coronarelaterede spørgsmål.

Kirke.dk's henvendelser er kirkeministeren ikke vendt tilbage på eller har ikke haft kommentarer til. Kristeligt Dagblad har to gange talt med ministeren om coronasituationen.

Til Kirke.dk har Joy Mogensen siden sin tiltrædelse den 27. juni 2019 tre gange udtalt sig mundtligt om andre emner end corona:

Hun har derudover sendt tre skriftlige svar til Kirke.dk-redaktionen, alle om andre emner end coronakrisen.

Til Kristeligt Dagblad har Joy Mogensen siden sin tiltrædelse udtalt sig mundtligt fire gange. I to tilfælde var emnet corona:

Missing indholdselement.