Natkirkesagen

Komponist og organist: Både kirken og Koda har sovet i timen

Organist i Skjoldhøj Kirke Hans Dammeyer er kendt som fortaler for nye salmer og har blandt andet skrevet melodi til salmen "Du kom til vor runde jord", der er med i Den Danske Salmebog. Foto: Laila Poulsen/Skjoldhøj Kirke

DEBAT: I stedet for at strides om, hvorvidt natkirke er en gudstjeneste eller ej, burde Koda og folkekirken samarbejde om at honorere kunstnere bag ny musik i gudstjenesten, mener organist Hans Dammeyer 

Pludseligt går det op for Koda, at der ikke kun synges og spilles musik og tekst af døde komponister og forfattere i folkekirken. Det kan vi erfare fra den verserende sag om eventuel betaling for brug af moderne musik ved natkirkegudstjenester i Vor Frue Kirke i København. I folkekirken siger vi tak for denne opmærksomhed.

Jeg har ikke selv oplevet deres natkirkearrangementer, men hurra for dem, der eksperimenterer seriøst med tingene.

På trods af ny salmebog fra 2003, og en i øvrigt omfattende produktion og brug af nye salmer i disse år, er folkekirken åbenbart gået under Kodas radar i årtier. Lad os tage en snak om dette til glæde for folkekirkens fornyelse.

Er det ikke mærkeligt, at Rasmus Seebach skal have honorar, hver gang hans sange spilles og synges til festivalerne, mens megahittet ”Du som har tændt millioner af stjerner” ikke kaster en krone af sig til blandt andet komponisten Erik Sommer, selvom den bliver brugt ved mange gudstjenester?

Jeg spurgte Kirkeministeriet om dette for et par år siden og fik svaret: Der betales ikke Koda af gudstjenester, fordi sådan er reglerne. 

I forbindelse hermed siger reglerne også, at det er, citat fra Kirkeministeriet: "tilladt at synge en salme i forbindelse med en begravelse eller en barnedåb uden at skulle bede om tilladelse, da fremførelsen af musik ikke er det væsentlige ved disse kirkelige handlinger."

Hvis argumentet overfor gudstjenester også er, at musikken ikke er det væsentlige, tænker jeg, vi bør spørge os selv i folkekirken, om det er sådan, vi opfatter virkeligheden? Det håber jeg ikke.

I øjeblikket er der et fravær af anerkendelse af de nye salmer og den moderne musik, der spilles i mange af landets kirker.

Vi kunne forsøgsvis genindføre den såkaldte frivillige indbetalingsordning, som Bertel Haarder (V) i sin tid afskaffede som kirkeminister. Her blev indholdet fra gudstjenesterne indrapporteret som stikprøver i stil med den nuværende Copydan-ordning, og folkekirken betalte herfor et fast årligt beløb til fordeling til kunstnerne.

Herved er indbetalingen solidarisk uden hensyn til ny eller gammel musik i overensstemmelse med koda-systemet. Det kan ikke passe, at man skal straffes økonomisk for at lave moderne og spændende gudstjenester med nutidig musik.

Hvad, der synges i landets kirker, bør vælges ud fra teologiske og ikke økonomiske argumenter.

Hans Dammeyer,
kirkemusiker og organist i Skjoldhøj Kirke, Aarhus

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail