Kommunikationschef: Hvordan redder man verden midt i en global krise?

Pandemien har budt på omstilling og usikkerhed i mange brancher. I ADRA Danmark betød corona ikke mindre arbejde, selvom nogle indsatser for en stund måtte sættes i bero på grund af nedlukninger verden over. Udfordringerne for verdens fattigste er heller ikke blevet mindre under pandemien

I modsætning herhjemme er onlineundervisning ikke en mulighed mange af de steder, hvor ADRA arbejder. I Sydsudan foregår undervisningen i coronatiden udendørs, hvor de ældste klasser, der skal til eksamen, lytter til indspillede undervisningssessioner. Foto: ADRA Danmark

For snart et år siden ramte corona os. Danmark lukkede ned, og det samme gjorde store dele af verden. Hvordan agerer man som nødhjælps- og udviklingsorganisation på en pandemi, når organisationen i forvejen hver eneste dag arbejder på at lindre og afhjælpe fattigdom og nød?

Coronakrisen har haft enorme globale konsekvenser for verdens fattigste og mest udsatte. Mange steder er hjælpeprogrammer sat i stå som følge af nedlukning, økonomisk usikkerhed, smitterisiko og manglende personale.

Eksempelvis betyder nedlukning af skoler verden over, at børn ikke får den skolegang, som er så afgørende for, at næste generation i verdens fattigste lande selv kan arbejde sig ud af fattigdom. Digital undervisning er ikke en mulighed i samfund, hvor man end ikke har strøm. Andre steder har krisen været en lejlighed for autoritære regimer til at stramme grebet og indskrænke ytrings- og forsamlingsfriheden.

Corona er for mange fattige mennesker endnu et problem, som bliver lagt oven i de mange udfordringer, de i forvejen kæmper med.

I Yemen er der stadig konflikt og sult. I Etiopien er klimaforandringer og uforudsigelige regn- og tørtider fortsat en udfordring for lokale småbønder, som skal brødføde deres familier. I Sudan gjorde en massiv nedlukning det umuligt for kvinderne at mødes i spare-låne-grupper, hvor de i fællesskab sparer op til at starte mindre virksomheder, der skal fungere som levebrød.

Lukkede skoler er en kæmpeudfordring 

Mange af ADRA’s opgaver har vi måtte omstille til det, vi kalder ’covid-respons’ – forebyggelse af smitte.

Heldigvis har det i langt de fleste tilfælde passet godt sammen med det humanitære arbejde, vi som organisation allerede udfører sammen med vores partnere, og som ikke bliver mindre relevant ved tilstedeværelsen af pandemi. Mange steder gjorde nedlukningen det svært eller umuligt for vores partnere at udføre arbejdet, hvilket var enormt frustrerende, for vi ved jo, at der hver dag er behov for den støtte, vi giver.

I Malawi lavede vi for eksempel tv-programmer om at undgå smitte, og andre steder lavede vi hygiejne- og sundhedsoplysning via forskellige platforme. Ligeledes har vi uddelt hygiejneprodukter. Covid-19 eller ej; at lære folk om god hygiejne er altid nyttigt.

Lukkede skoler er en kæmpeudfordring for verdens børn. Herhjemme kan vi hurtigt omstille til digital undervisning, men det er ikke en mulighed mange steder i verden.

I Sydsudan har ADRA lavet undervisning over radioen. Der findes dog områder, hvor end ikke radiosignalet kan nå. Her er løsningen indspillede undervisningssessioner, som afspilles på store højttalere for de ældste klasser, som skal til eksamen.

Alternativet til uddannelse for en sydsudanesisk teenager er at blive rekrutteret som børnesoldat, at tage et underbetalt arbejde eller at blive gift med graviditet til følge i en alt for ung alder. Derfor er det så kritisk, at skolerne nu har været lukket siden marts 2020. Det er en stor bekymring, om børnene, særligt pigerne, kommer tilbage i skole, når de engang åbner igen.

Programfolk kan ikke rejse ud

En anden udfordring har været mine kollegers manglende mulighed for at rejse ud og tilse arbejdet sammen med partnerne.

I det tidlige efterår blev der dog fra Udenrigsministeriets side åbnet op for at foretage erhvervsmæssigt ’strengt nødvendige rejser’, hvorfor ganske få programfolk har været afsted under strikse krav til test, sundhed og sikkerhed. Den mulighed er i skrivende stund lukket ned igen på ubestemt tid.

Tilbage sidder vi igen på hjemmekontorerne og arbejder fortsat for, at alle mennesker i verden kan leve et værdigt liv, mens vi holder vejret og holder øje med, om mutationerne spreder sig i verdens fattigste lande.

Med eller uden pandemi skal vi som nødhjælps- og udviklingsorganisation altid være parat til at bruge vores evner og midler der, hvor vi kan være til gavn og skabe håb for mennesker.

Signe Lund Christensen er kommunikationschef i ADRA Danmark