Klima, migranter og Bibelen 2020: Det talte biskopperne om på årets første bispemøde

"Vi ser med stor bekymring på udsigten til, at såvel vores fælles kirkeliv som det religiøse liv generelt skal rammes af den planlagte lovgivning." Sådan siger bispemødet om regeringens nye lov, der vil pålægge alle trossamfund at oversætte deres prædikner til dansk. Billedet er fra sidste års bispemøde i januar, hvor biskopperne kunne mødes fysisk. Foto: Heiner Lützen Ank

I sidste uge løb det første bispemøde i det nye år af stablen. Der blev blandt andet rejst kritik af regeringens krav om at oversætte prædikener og af kirkeministerens indstilling af migrantudvalget

Året er knap gået i gang, alligevel var der meget at drøfte på bispemødet i sidste uge. Mødet blev holdt digitalt fra den 4. til den 7. januar. Her er et udvalg af de emner, der blev taget op på det første af møderne mellem biskopperne i 2021.

Få gratis adgang til denne artikel og alt andet indhold på Kirke.dk i 14 dage.

Allerede abonnent?

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale nyhedsmedie for beslutningstagere, ansatte og frivillige i kirken og de kirkelige organisationer.

Vi er en uafhængig redaktion, som ugen igennem leverer:

 • Faglige nyheder
 • Kalenderoverblik
 • Navnenyt
 • Løsningsorienteret journalistik
 • Analyser og baggrundsviden
 • Inspiration på tværs af faggrupper
 • Netværk og erfaringsdeling

For at få fuld adgang til indholdet på Kirke.dk, skal man have abonnement. Udfyld formularen og få 14 dages prøveabonnement – gratis og uforpligtende.

Se priser og abonnementsbetingelser.

Dagsorden til bispemødet januar 2021

 1. Supplering af emneliste
 2. Drøftelse af brug af kirkerummet
 3. Drøftelse af udvalg om migrantmenigheder
 4. Afrapportering fra Præstefordelingsudvalget
 5. Afrapportering fra klimaudvalget
 6. Drøftelse af omprioriteringspuljen
 7. Afrapportering på liturgiprojektet
 8. Beslutning om mulig fælles udmelding om brug af Bibelen 2020
 9. Afrapportering fra møde med Peter Bendix om bl.a. friskolers betydning for dansk kultur og drøftelse
 10. Drøftelse af krav om oversættelse af prædikener
 11. Orientering om lønpolitik for præster
 12. Corona, drøftelse af FUV rapporten
 13. Beslutning om det videre arbejde vedrørende den digitale arbejdsplads
 14. Beslutning om det videre arbejde vedrørende folkekirkens kommunikation
 15. Rapport fra udvalgene
 16. Siden sidst
 17. Kalender:

Læs referatet.