Fokus på kirketjeneren

"Kirketjeneren har gulv-feeling" – og syv andre citater om kirketjeneren

Kirke.dk sætter i de kommende uger fokus på kirketjenerfaget i en serie artikler. Her ser vi blandt andet på, hvordan kolleger og samarbejdspartnere ser på kirketjenerne. Foto: Adam Garff

Kirketjenere har gulv-feeling, nogle betragter erhvervet som et kald, og jobbet er en balancegang mellem forventninger. Sådan lyder nogle citater fra Kirke.dk's serie om kirketjenerfaget. Følg med og læs artiklerne i de kommende uger

"Måske skal vi generelt blive bedre til at belyse, hvor vigtige kirketjenerne egentlig er for folkekirken. Ligesom de øvrige kirkefunktionærer spiller de en enorm rolle for det kirkelige liv, og det kan vi blive bedre til at få frem i lyset."
Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd

"Jeg kan stadig blive overrasket over at blive mødt med forestillingen om, at det at være kirketjener er et kald, og at man derfor ikke skal stille krav til løn og arbejdsvilkår."
Søren Bjerregaard, kirketjener i Garnisonskirken i København

"Mange bliver kirketjenere som deres sidste job. Altså som noget, de tager i nogle år, før de skal forlade arbejdsmarkedet."
Hans Hjerrild, leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

"Vi har haft megen dialog om, hvor meget kirketjenerne må berøre kisten, og der er det min holdning, at vi gerne ser, at de hjælper til med at flytte den.” 
Knud Larsen, bedemand fra Frederikssund Begravelsesforretning og formand for brancheforeningen Danske Bedemænd

"Da der er mange forventninger til kirketjeneren, kan der opstå udfordringer med at balancere mellem de forskellige forventninger. Ikke alle kan imødekommes, og der kan godt opstå en opfattelse af, at der bliver prioriteret forkert, eller at det ikke er de rigtige opgaver, der varetages."
Poul Porup, kirketjener i Frederikskirken i Aarhus

"Al ære til præster, organister og kordegne, men vi har altså ikke den samme gulv-feeling, som kirketjeneren har."
Birgitte Olesen, kordegn og daglig leder i Vejgård Kirke i Aalborg 

"Gennem 18 år som præst, og også som afløser i mange andre kirker, har jeg igen og igen mødt kirketjenere med den fine kombination af praktisk faglighed og menneskelige kompetencer."
Jens Christian Bach Iversen, sognepræst i Dalby og formand for Præsteforeningens arbejdsmiljøudvalg

"Jeg vil tro, at det kan være helt op til 10 procent, som ingen uddannelse får."
Gert Schmidt, formand for Danmarks Kirketjenerforening

Fokus på kirketjeneren

I en serie af artikler ser Kirke.dk nærmere på kirketjenerfaget i folkekirken. Hvem er kirketjenerne, og hvordan ser de på deres fag? Hvilke glæder og udfordringer møder de i deres arbejde? Og hvad tænker kolleger og samarbejdspartnere om kirketjeneren?

Følg med, når Kirke.dk sætter fokus på kirketjeneren med nyheder, baggrund, interview og guides.

Se alle artikler i serien