Kirkerne ikke nævnt i genåbningsplan – sektorpartnerskab mødes torsdag

Kirkelivet er ikke omtalt i den plan for genåbning, som regeringen og en række af Folketingets partier er blevet enige om. Kirkeministeriet mødes med sektorpartnerskab på torsdag

Der er umiddelbart intet nyt for kirkerne i den genåbningsplan, som regeringen og et flertal af Folketingets partier blev enige om sent mandag aften. Dermed er det fortsat uklart, under hvilke vilkår, der kan holdes konfirmationer og bryllupper i forsommeren. Foto: Kåre Gade

Opdateret 13:15

Ved midnatstid natten til tirsdag blev regeringen og Folketinget enige om en rammeaftale for en plan for genåbningen efter coronanedlukningen. Alle partier pånær Nye Borgerlige står bag aftalen.

Den 6. april, den 21. april, den 6. maj og den 21. maj lempes restriktionerne gradvis inden for forskellige sektorer. Men kirker og trossamfund må i første omgang lede forgæves efter en dato for, hvornår de nuværende restriktioner på deres område vil blive lempet.

Den 6. maj genåbner blandt andet spillesteder, teatre, biografer og "lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter", og den 21. maj "resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser." 

Udviklingen følges "helt ned til sogneniveau"

Kirkerne nævnes ikke, men der står i aftalen, at myndighederne "følger den lokale udvikling i smitten tæt – helt ned på sogneniveau."

I et Facebookopslag skriver kultur- og kirkeminister Joy Mogensen desuden tirsdag morgen: "I ministerierne kommer vi snarest muligt med de nøjagtige retningslinjerne, og jeg glæder mig til at se Jer alle sammen igang igen i foreningslivet, kulturen, idrætten og trossamfundene."

Det fremgår af planen, at der skal indføres et coronapas, som viser, at "borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer." Passet vil være betingelsen for adgang til en række de genåbnede institutioner og forretninger.

Det fremgår også, at genåbningen forudsætter, at der "i alle faserne fortsat gælde relevante smitteforbyggende tiltag". Der vil altså også efter den 21. maj være plads- og afstandskrav, krav om mundbind, begrænsning af antal deltagere og retningslinjer vedrørende hygiejne.

Møde i sektorpartnerskabet torsdag

Kirkerne har siden den 7. januar kunnet holde gudstjenester og kirkelige handlinger, men med anbefalinger om at undgå fællessang og at holde varigheden under 30 minutter samt med begrænset deltagerantal. Alle kirkernes øvrige aktiviteter er omfattet af forsamlingsloftet. 

Jeg er spændt på at se, hvor meget reel drøftelse, Kirkeministeriet lægger op til på mødet i sektorpartnerskabet torsdag

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

I torsdags gav regering og Folketing kirkerne lov til at holde udendørs gudstjenester og 'foreningsaktiviteter' med op til 50 deltagere – med virkning fra mandag den 22. marts. Vejledningen fra Kirkeministeriet kom mandag eftermiddag.

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard mener, at kirkernes fravær i genåbningsplanen afspejler den politiske prioritering:

"Når kirkerne ikke er nævnt, er det ikke et udtryk for, at det ikke er sikkert for kirkerne at genåbne endnu mere, men at der er tale om politiske beslutninger, hvor fokus har været på skolerne, uddannelserne og handelslivet."

Genåbningsplanen skal ifølge aftalen drøftes i de såkaldte sektorpartnerskaber. Der er møde i Kirkeministeriets sektorpartnerskab torsdag den 25. marts.

"Jeg er spændt på at se, hvor meget reel drøftelse, Kirkeministeriet lægger op til på mødet i sektorpartnerskabet torsdag. Hvilken udvikling vil der være på længere sigt i kirkernes restriktioner, for eksempel med hensyn til arealkrav og sang indendørs? Og skal coronapasset spille en rolle?" siger Søren Abildgaard.

Frikirker deltager i sektorpartnerskabsmøde

Mikael Wandt Laursen, generalsekretær for Frikirkenet, er også overrasket over, at kirkerne slet ikke er nævnt.

Jeg mener ikke, at et coronapas hører til i kirkesammenhæng, for i kirken er det afgørende, at alle mennesker kan komme

Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet

“Jeg håber virkelig, at vi snart får noget at vide. Hvis ikke kirkerne er tænkt med i genåbningsplanen, vidner det om en helt manglende forståelse for, hvor meget kirken betyder for rigtigt mange mennesker.”

Sammen med blandt andet muslimer, det mosaiske trossamfund og den katolske kirke, er frikirkerne indbudt til sektorpartneskabsmødet på torsdag – det har de ellers ikke været siden foråret 2020.

“Jeg forventer, at vi her bliver præsenteret for en plan for kirkernes genoplukning,” siger Mikael Wandt Laursen.

Til spørgsmålet om coronapas, siger han:

“Jeg mener ikke, at et coronapas hører til i kirkesammenhæng, for i kirken er det afgørende, at alle mennesker kan komme.”

Provst håber stadig på lempelser allerede inden påske

Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring Sdr. Provsti, skrev i sidste uge, at folkekirken bør kæmpe for at få lov at åbne mere allerede i påsken.

Der står ikke noget om, at vi ikke kan åbne mere, så det tænker jeg stadig er en mulighed

Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring Sdr. Provsti

Genåbningsplanens første fase ligger først tirsdag efter påske, men provsten vælger at tolke kirkernes fravær i genåbningsplanen positivt:

“Jeg er optimistisk og positiv. Der står ikke noget om, at vi ikke kan åbne mere, så det tænker jeg stadig er en mulighed,” siger han.

“Derfor håber jeg også, at vi indenfor det sundhedsmæssigt forsvarlige kan åbne yderligere i påsken eller kort efter påsken. Det er gudstjenesternes længe og muligheden for at synge, det drejer sig om.”

Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra nogen af folkekirkens biskopper, men biskop Henrik Stubkjær siger til Kristeligt Dagblad, at der brug for, at kirkerne for at vide, hvornår de kan åbne mere:

“Jeg er begyndt at få de første spørgsmål om, om konfirmationsundervisningen kan genoptages nu, hvor anden undervisning begynder igen, og jeg vil selvfølgelig gerne kunne give et klart svar.”

Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra kirkeminister Joy Mogensen, men Kirkeministeret oplyser, at de arbejder på en nærmere afklaring af, hvordan og hvornår kirkerne forventes omfattet af planen.