Kirker åbner inden Kristi Himmelfartsdag, men retningslinjer er endnu ikke aftalt

Folkekirken og andre kirkesamfund kan åbne dørene fra den 18. maj, men først skal de sundhedsfaglige retningslinjer aftales

Folkekirken og andre trossamfund kommer med i 2. fase af genåbningen. Fra den 18. maj kan kirkerne igen åbne dørene. Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt. Foto: Kåre Gade

Ligesom mange andre sektorer har kirkelivet ventet med tilbageholdt åndedræt på resultatet af genåbningsforhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier.

Nu står det klart, at kirkerne efter ni uger med coronalukning kommer med i anden fase af genåbningen og igen kan lukke op for deres menigheder fra den 18 maj.  Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Det bliver dog ikke med døren på vid gab. Åbningen er betinget af, at en række sundhedsfaglige retningslinjer overholdes – retningslinjer, som efter al sandsynlighed betyder begrænsning af deltagerantallet og måske også, at gudstjenesterne bliver uden sang.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder stadig, sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemødet på Marienborg efter aftalen.

Retningslinjerne for en ‘gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken’ har siden den 28. april været drøftet på en række møder mellem Kirkeministeriet og folkekirkens biskopper og provster, Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirkens faglige organisationer og andre kirkelige aktører.

Præsteforeningens formand Per Buchholdt Andreasen udtaler på foreningens hjemmeside, at man har drøftet "håndtering af ritualer, udøvelse af musik og sang med videre.” 

På baggrund af drøftelserne har Kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et udkast til generelle retningslinjer ved genåbningen.

Udkastet lægger blandt andet op til, at de nuværende regler for, hvor mange der må være i kirken ved begravelser, også skal omfatte gudstjenester, og at spørgsmålet om smittefare ved sang skal belyses, erfarer Kirke.dk.

Kirker og trossamfund i anden fase af genåbningen

Folkekirken og trossamfund er en af i alt 11 sektorer, der får lov at åbne – enten med det samme eller den 18. maj. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet:

Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj)
Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs pressemeddelelsen.

Præsteforeningen: Sektorforhandlingerne har banet vejen

Blandt folkekirkens forskellige aktører er der stor tilfredshed med udsigten til, at folkekirken igen åbner.

”Det er fint, at vi nu kan se frem til, at kirkerne åbner, endda op til de kommende helligdage,” siger Per Bucholdt Andreasen til Kirke.dk.

”Vi ved endnu ikke, hvad en åbning præcis vil sige. Det vil den kommende uge vise. Men vi har i de sektorforhandlinger, der har fundet sted de seneste dage, forberedt åbningen.”

Faktisk har sektorforhandlingerne ifølge Per Bucholdt Andreasen på mange måder været gode.

Alle folkekirkens interessenter har deltaget, og der har været en god stemning og en god dialog, som forhåbentlig også kan bruges fremover

Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen

”Alle folkekirkens interessenter har deltaget, og der har været en god stemning og en god dialog, som forhåbentlig også kan bruges fremover.”      

Biskop: Vi er glad for alle muligheder, vi får

Biskop i Ribe, Elof Westergaard, var i denne uge medforfatter til et debatindlæg på Altinget, som opfordrede regeringen til at åbne både kirker om museer. Museerne er imidlertid ikke på listen over sektorer, der åbner i denne omgang.

“Jeg er lidt ked af det på museernes vegne, men jeg synes, det er dejligt at kirkerne må åbne,” siger han.

“Kirken er en del af samfundet, og derfor passer det godt, at vi åbner samtidig med restauranterne. Når man er konfirmeret, kan man komme på restaurant – naturligvis med de begrænsninger, der vil være.”

Vi vil bidrage ansvarligt, men vi vil også med kyshånd tage imod de muligheder, der byder sig, og bruge dem optimalt

Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift

Han forventer, at folkekirken bliver inddraget, når retningslinjerne skal fastlægges i den kommende uge.

“Vi vil bidrage ansvarligt, men vi vil også med kyshånd tage imod de muligheder, der byder sig, og bruge dem optimalt.”

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift, konstaterer – med et glimt i øjet – at det er godt, at politikerne ikke regner kirken for et museum. 

“Jeg er lettet, men der rejser sig også en masse spørgsmål. Der forlyder endnu ikke noget om de hjemsendte offentligt ansatte. Kan vores stiftsadministrationer vende tilbage? Og hvis der må være flere end 10 gæster til konfirmationen i kirken, kan de så ikke komme med i restauranten?” siger hun.

Landsforeningen: Det skal passe til lovgivningen 

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, glæder sig over, at politikerne har taget andre hensyn end de rent økonomiske.

"At kirker og andre trossamfund nu igen får lov til at åbne, er en anerkendelse af, at åndelige og sociale behov også har betydning for borgerne.”

Det bliver en stor øvelse for alle at finde ud af, hvordan det konkret kan finde sted

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Søren Abildgaard har også været en del af sektorforhandlingerne, og mener, at resultatet er et godt redskab, når der i den kommende uge skal lægges en konkret plan for folkekirkens åbning. Han peger dog på, at situationen stadig er alvorlig.

”Det bliver en stor øvelse for alle at finde ud af, hvordan det konkret kan finde sted, og det vil stadig være nødvendigt at følge anvisningerne fra sundhedsmyndighederne.”

Det er også nødvendigt at indordne folkekirkens åbning under den gældende coronalovgivning:

”Som jeg har forstået det, gælder forsamlingforbuddet om maksimum ti personer stadig. Det er stadig usikkert, hvad det vil betyde i forhold til åbningen.”