Kirkeminister om bryllups-paradoks: Find en større kirke

Regeringen foreslår at tillade op mod 500 gæster til en bryllupsfest, men til vielsen i kirken må langt færre deltage – ofte kun 20 i en landsbykirke. Kirkeminister opfordrer par til at rykke vielsen til en større kirke, men store kirker kalder den opfordring for 'urealistisk'

"Regering vil åbne for bryllupper," lød overskriften på et Ritzau-telegram denne weekend. Men selv om regeringen vil tillade op til 500 deltagere til en bryllupsfest, er kirkelige vielser ikke omfattet: Kirken er stadig underlagt restriktioner, der i mindre kirker begrænser deltagerantallet til 20-30 personer. Foto: Kåre Gade

Opdateret 10. juni 2020 kl. 10:30 (nye retningslinjer for kirker, se nederst i artiklen)

Selv om det kan være tilladt at have 500 gæster med til sin bryllupsmiddag, vil de samme gæster ikke nødvendigvis have lov til at overvære til vielsen af parret i en kirke.

Sådan lød det i et svar fra kirkeminister Joy Mogensen (S) til et lytterspørgsmål i radioprogrammet ‘Ring til regeringen’ på P1 (fra minut 10.50).

Her ville en lytter vide, hvordan det kunne hænge sammen, at regeringen lagde op til, at han måtte have 120 gæster med til sit bryllup, men at de selv samme gæster ikke måtte komme i den lokale kirke, hvor der gælder andre regler.

Her havde præsten nemlig kun givet tilladelse til 20 gæster. 

Kirkeminister opfordrer til at flytte vielse til større kirke

Hertil svarede kirkeministeren:

“Som reglerne er og tilstanden med sygdommen står lige nu, så bliver det nok svært at få alle gæster ind i kirken, hvis det er lige netop dén kirke, som brylluppet skal stå ved,” sagde hun. 

“Fordi de retningslinjer, som kirker har fået lov til at åbne efter, de siger, at der skal være et vist antal kvadratmeter og en mulighed for at holde afstand. Og hvis det er den her kirke (en kirke med opmålt plads til 20 personer, red.), der er tale om, så bliver det nok en afvejning af, om det nu også skal være den kirke, eller om de kunne flytte til en større kirke. Så er der mulighed for også - ved jeg - at man får den samme præst med,” lød svaret fra Joy Mogensen (S).

“Det er desværre de muligheder, som coronakrisen byder os lige nu.”

Afviser 500 deltagere til kirkelige handlinger

Herfra tog værten Marie Louise Toksvig regeringens forslag op om at tillade op til 500 deltagere ved særlige begivenheder som fodboldkampe og bryllupper. Var det den vej, regeringen gerne ville gå, ville værten vide?

“Ja, men det står ikke, sådan at kirker bliver omfattet af det,” svarede Joy Mogensen.

“Så når det foregår i kirken, så er det stadig under de vilkår, at der skal være et vist antal kvadratmeter pr person og en mulighed for at holde afstand. Og når jeg siger begge dele, så er det, fordi at man nogle steder har man måske relativt mange kvadratmeter, men så står bænkene måske så tæt sammen, at man ikke kan holde afstand.”

Regler for antal deltagere i bryllupper

Regeringen ønsker at give dispensation fra forsamlingsforbuddet, så op til 500 mennesker kan samles til arrangementer, hvor deltagerne 'i det væsentlige' sidder ned – herunder bryllupper.

Ifølge kirkeminister Joy Mogensen i P1's "Ring til regeringen" mandag 8. juni kommer tilladelsen kun til at gælde bryllupsfesten, ikke den kirkelige vielse. Den skal fortsat gå efter de retningslinjer, der tilsiger, at der skal være mindst fire kvadratmeter pr. person i kirken og mindst to meter mellem de siddende gæster, hvis liturgien indeholder sang. 

Kirker: det er ikke realistisk

Hvis man oplever ikke at kunne have plads til alle sine gæster i den lokale kirke, kan man dog forsøge at flytte vielsen til en anden og større kirke, foreslog kirkeminister Joy Mogensen (S) i P1 Debat. 

Vores personale er i forvejen ved at være presset til det yderste, så vi har ikke ressourcer til mange flere vielser, selvom vi gerne ville

Provst Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke

I praksis er det dog næppe en brugbar løsning, i hvert fald ikke i den populære bryllupskirke Frederiksborg Slotskirke, siger Jørgen Christensen, sognepræst og provst i Hillerød Provsti.

"Det er ikke realistisk. Vi har allerede nu mange bryllupper resten af året. Hertil kommer dåb og konfirmationer, som vi har udskudt. Vi har rullet en snebold foran os siden marts, og det er den, vi mærker nu."

Der må være 93 personer i Frederiksborg Slotskirke, og når der ved flere dåb kan være op til 70 deltagere, er flere lørdage og søndage blevet inddraget til dåbsgudstjenester. Derfor er kirkekalenderen optaget.

"Vi har lørdage i august med tre bryllupper. Jeg måtte derfor forslå et brudepar, at vielsen skulle foregå 10.30, hvis de ville giftes i august. Det ville dog være for tidligt, når de først skulle have fest om aftenen."

I en anden populær bryllupskirke, Holmens Kirke, er provst Ejgil Bank Olesen i princippet indstillet på at være fleksibel ved i et vist omfang at se bort fra de normale regler om tilknytning til sognet eller søværnet, hvis man ønsker at blive gift i kirken. Alligevel kan et øget pres fra kommende brudepar føre til problemer.

"Vores personale er i forvejen ved at være presset til det yderste, så vi har ikke ressourcer til mange flere vielser, selvom vi gerne ville." 

Udenfor kunne være en mulighed

Til sidst kan der dog også være en mulighed for at flytte den kirkelige handling udendørs. Flere kirkeordførere har dog tidligere undret sig over, at det er tilladt at samle 500 mennesker til en udendørs koncert, mens udendørs gudstjenester fortsat er begrænset af reglerne om forsamlingsforbud. 

Det har indtil videre ikke været muligt at få kirkeministeren til at forholde sig til hverken den kritik eller til præcisere reglerne for en vielse, der bliver afholdt udendørs.

Opdatering:

9. juni kl. 23:30 udsendte Kirkeministeriet nye retningslinjer for kirker og trossamfund, som delvis lemper arealkrav i kirker og tillader udendørs gudstjenester på visse betingelser. Kirkeminister Joy Mogensen roser i pressemeddelelsen, at kirker og trossamfund har taget medansvar:

"Det er vigtigt, at vi alle sammen fortsætter med at holde afstand og huske hygiejne, når vi er sammen. Det er den ansvarsbevidsthed, der gør, at vi nu kan udvide genåbningen af kirke- og troslivet yderligere, både indendørs og udendørs."