Mindeord

K.E. Bugge løftede dem, han talte med, så de forstod på lige fod med ham

K.E. Bugge evnede altid at stille ind på den kanal, den, han snakkede med, sendte på. Man følte sig aldrig dum i hans selskab, uanset man kun besad et minimum af hans indsigt, skriver Liselotte Larsen og Kirsten M. Andersen. Foto: Leif Tuxen

MINDEORD: K.E. Bugge, som døde den 2. januar, var med sin livslange interesse for Grundtvigs pædagogiske tanker med til at præge læreruddannelsen og folkeskolens religionsundervisning. Han havde både udsyn og styr på detaljen

Skole- og kirkehistorikeren, dr.theol. og professor emeritus ved Danmarks Lærerhøjskole Knud Eyvin Bugge (født 1928) er død, 91 år gammel.

K.E. Bugges bidrag til den pædagogiske forskning i Grundtvig er uomgængelig. På Danmarks Lærerhøjskole satte han sig spor fra 1964 til 1998. I de år var der brug for perspektiv på diskussionerne af både indhold og mål for folkeskolens religionsundervisning.

Flittigt leverede han viden om det historiske grundlag for fagets forandring i det 20. århundrede og gengav nuancerne i de politiske og religionspædagogiske holdninger, der førte til faget kristendomskundskab og dermed enden på fagets binding til kirken i 1975.

"Vi har rel’gion" og "Vi har stadig rel’gion" var titlerne, der gik i dialog med de årtiers forventning om, at sekularisering og modernisering på et tidspunkt gøre det af med religion. 

Bugge havde udsyn. Han underviste og skrev om de andre religioner, religionsfrihed og menneskerettigheder i skolens religionsundervisning. Introducerede engelsk religionspædagogik og var gennem tyve år gæsteprofessor i Bangalore i det sydlige Indien.

Bøger og artikler blev skrevet på stribe. Bugge blev ved, også efter sin pensionering fra lærerhøjskolen. ”Den grundtvigske fortæller” er en artikel, som de studerende i læreruddannelsen får stort indblik af. 

Som en understrøm i det hele havde Bugge, både som ung og gammel, en vedholdende og dybt forankret interesse i Grundtvig. Allermest fremragende var hans arbejde om Grundtvigs pædagogiske tanker. I disputatsen ”Skolen for livet. Studier over N. F. S. Grundtvigs pædagogiske tanker” satte Bugge Grundtvig i forhold til andre pædagogiske strømninger i et idehistorisk perspektiv. Senere udgav han Grundtvigs livslange, men spredte interesse for skolen i to bind. 

Gennem årene betænkte han Grundtvig-Biblioteket i Vartov med både bøger og artikler, herunder ”Bugges småtrykssamling” – en solid hyldemeter avisudklip og mindre artikler om Grundtvig, Grundtvigdebat og Grundtvigforskning. Indsamlet gennem en lang periode og afleveret, ikke blot løst i en kasse, men sorteret, ordnet og med tilhørende register. Bugge havde styr på detaljen, selv en stavefejl i mail kunne afstedkomme en undskyldning om, at solen havde blændet.

Bugge evnede altid at stille ind på den kanal, den, han snakkede med, sendte på. Man følte sig aldrig dum i hans selskab, uanset man kun besad et minimum af hans indsigt. Små detaljer blev forklaret, man blev løftet til at forstå på lige fod. Det krævede til gengæld også, at man satte god tid af, når Bugge meldte sin ankomst, og gerne, at der var en kop kaffe, han tog jo toget helt fra Vedbæk.

Det var ikke sjældent, at Bugge aflagde besøg i biblioteket, når han og fruen havde andre ærinder i byen. Og netop hustruen Ilse var et dejligt lyspunkt! Når man sådan var høvlet godt igennem Bugges pædagogiske udfoldelser, kom Ilse som det friske pust og mindede om, at nu var det tid at komme videre. 

I august 2018 deltog de begge i konferencen "Lands of the Living", et internationalt symposium om Grundtvig. Her var skolefolk og grundtvigforskere fra Nordamerika, Asien, Afrika og Europa. Bugge var afholdt langt ud over Danmarks grænser. Han holdt en festtale med både vid og underspillet humor. 

Det var meningen, at Bugge sammen med andre sværvægtere inden for Grundtvigforskningen ville genudgive Grundtvigs ”Dansk Ravnegalder” med kommentarer. Det blev vist aldrig realiseret.

For år tilbage holdt Bugge, på et årsmøde i Grundtvig-Selskabet, oplæg om emnet og kom ind på Grundtvig og hans tanker om et højere uddannelsessted for kvinder, et kvindeligt sidestykke til akademiet i Soer. Det var nærmest et granatchok for bibliotekaren i Vartov, tænk at akademiet kun var for herrer!

Senere plagede Vartovs bibliotekar Bugge om flere oplysninger om ”frueburet” i Vallø, men som med andre af Grundtvigs pædagogiske ideer kom der ikke håndfaste anvisninger på, hvad der skulle foregå på Vallø Slot. Bugge gjorde sit bedste for at finde referencer til emnet, også da han ellers var blevet enig med sig selv om, at nu var det slut med at forske, alderen havde sat sit punktum.

Og punktum er der nu også for Bugges karakteristiske ”hjerteligt tak”, som altid fulgte, når man havde mailet ham den fotokopi, han lige manglede. Man var aldrig i tvivl om, at han skrev sådan, fordi han faktisk mente det.
 

Begravelsen finder sted i Søllerød Kirke lørdag den 11. januar klokken 14:00.

Liselotte Larsen er bibliotekar på Grundtvig-Biblioteket i Vartov, og Kirsten M. Andersen er lektor ved læreruddannelsen, UC Syd, og formand for Grundtvigsk Forum.