Arrangement

Digitalt delegeretmøde i Landsforeningen af Menighedsråd 2020

Landsmøde. Det udskudte landsmøde bliver holdt som et-dags delegeretmøde 31. oktober. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. oktober besluttede bestyrelsen at aflyse det fysiske delegeretmøde på Nyborg Strand den 31. oktober for i stedet at lave en løsning, så mødet kan finde sted digitalt.

Landsforeningens sekretariat går nu i gang med at etablere en teknisk løsning, hvor alle delegerede tilmeldes med adgang til videomøde fra eget hjem, hvor de vil kunne deltage med billede, lyd og mulighed for at stemme. Derud over vil alle andre medlemmer få tilbudt mulighed for at tilmelde sig mødet, ligesom dem, der ønsker ordet, vil kunne få mulighed for det, hvis de tilkendegiver det på forhånd.

Sted
Cyberspace
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kilde
menighedsraad.dk
Mere information
Læs mere her.