Arrangement

Efterårsmøde: Den politiske styring af coronakrisen med kirkelivet som case

Foredragsdag. Corona-krisen har set et hidtil ukendt samspil mellem bagvedliggende retlig regulering og meget tydelig normativ styring. Samtidig har corona-krisen ført til en hidtil ukendt centralisering og politisk forhandling, ikke alene af indholdet i regler og normer, men også af tolkningen af disse regler og normer. I dette efterårsmøde sætter Selskab for Kirkeret fokus på det bagvedliggende reguleringsmønster med folkekirke og trossamfund som eksempel.

Sted
Københavns Universitet, Søndre Campus, lokale 4A.0.69
2300 København
Tid
Startdato:
Slutdato:
Mere information
Læs mere om foredragsdagen her.