Arrangement

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger (Ribe)

Kursus. Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Sted
Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8
6760 Ribe
Tid
Startdato:
Slutdato:
Mere information
Besøg hjemmesiden med flere oplysninger og tilmeld dig her.