Arrangement

Studiedag: Thomissøns Psalmebog 1569-2019

Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

For 450 år siden udkom Den danske Psalmebog udkom. Bogen blev normdannende for salmesangen i Danmark-Norge, og den dag i dag bruges stadig 58 af dens melodier. Foredragene på studiedagen vil opridse den kulturhistoriske baggrund for reformationstidens salmesang og belyse, hvor, hvornår og hvordan man har sunget salmer. Undervejs i foredragene vil vi give eksempler på tekster og melodier, som har overlevet til i dag.

Program

10.00 -16.00: Oplæg og samtaler - alt med indlagte eksempler og salmesang – ved Marita Akhøj Nielsen, ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og Bjarke Moe, seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og fra august 2019 post.doc. på Københavns Universitet.

16.30: Aftensang i Roskilde Domkirke ved sognepræst Maria Harms

Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Tilmeldingsfrist:
Kilde
Kirkemusikskolerne
Mere information
Tilmelding