Arrangement

Gensidigt samarbejde mellem kommunen og kirken | Kursus

Kursus. Kirken og kommunen har begge interesse i at hjælpe, men hvordan gør man det sammen? Har du som frivillig i besøgstjenesten oplevet, at du har været i tvivl om, hvor grænsen går mellem din frivillige indsats og kommunens ansvar? Eller er dit kirkekontor i december i dialog med socialrådgivere, der hjælper værdigt trængende mennesker med at søge julehjælp i kirken. Der er rundt i landet mange eksempler på, at frivillige og kommunerne får meget glæde ud af at samarbejde om at hjælpe. Grænsefeltet mellem det civile og det offentlige samfund kan være udfordrende at bevæge sig i. På kurset vil vi ruste dig til at blive mere bevidst om din rolle som frivillig, og hvilke muligheder, der er for at få et godt samarbejde med kommunen. Vi kommer ind på forskellige typer af samarbejde, vi ser på, hvad der sker, når de offentlige og de frivilliges kultur mødes og hvordan man kan spille ind i de dilemmaer der opstår i samarbejdet.

Kurset henvender sig til frivillige og ansatte i kirken, der arbejder i spændingsfeltet mellem det kirkelige sociale arbejde og det kommunale arbejde. Tilmelding på vores hjemmeside eller ved henvendelse til os på mail eller telefon.

Sted
Sct. Bendts Kirkes Sognegård
4100 Ringsted
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Mei Petersen
klp@menighedsplejer.dk
26890639
Tilmeldingsfrist:
Kilde
Kirkekalenderen
Mere information
Læs mere om begivenheden