Arrangement

Boglancering og reception. Kaj Munk: Krigens prædikener

Boglancering. Kaj Munk forstod som få andre i sin samtid at sætte fokus på kristendom og modernitet, på kultur og mødet med den Opstandne. I Krigens prædikener møder vi Munks forkyndelse fra besættelsens første dage til hans tjeneste bliver brutalt afbrudt ved likvidering d. 4. januar 1944. Kaj Munk er stadig den sognepræst, som mætter sin menighed med evangeliets ord, men Munk ser sig samtidig som en national herold, kaldet til at vække det danske folk til ansvar. Med et frirum i prædikenen kunne Munk tiltale både Molotovs bomber og ”Tysklands store Vogn paa dens raslende Færd ned ad Bjerget”.

Alle indbydes til boglancering og reception i Vor Frue Kirke i Aalborg søndag d. 26. september.

Sted
Vor Frue Kirke
Vor Frue Pl. 1
Aalborg 9000
Tid
Startdato:
Slutdato: