I Samvirkende Menighedsplejer og i de lokale menighedsplejer deler vi rigtig mange midler ud hele året. Det drejer sig både om konfirmandhjælp, akuthjælp og julehjælp. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan vi gennem uddelingerne kan invitere modtagerne ind i det diakonale fællesskab. Hvad kan du lære? · At få viden om, hvordan andre uddeler og administrerer julehjælp i de lokale kirker og menighedsplejer. · Målet er ikke at ensrette administration og uddeling, men at inspirere og lære af hinanden. · At skabe værdighed, ligeværd og mening for både den der modtager hjælpen og den der står for uddelingen. · Hvordan man kan invitere julehjælpsansøgere til at blive en del af kirkens fællesskab

Sted
Bogense Kirkes Sognegård
5400 Bogense
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Generalsekretær Mette M. Madsen
info@menighedsplejen.dk
36466666
Kilde
Kirkekalenderen
Mere information
Læs mere om begivenheden

Become an organizer

Register as an organizer on Kirke.dk

About the calendar