Arrangement

Kursus i økoteologi

Kursus. Spørgsmål om den grønne omstilling skal der akkurat først og fremmest svares ordentligt teologisk på, og dette kursus præsenterer nogle af de vigtigste svar, der findes. Dette er altså ikke tænkt som et kursus om energibesparelser og genbrugspapir, men om grundlæggende teologi på højde med klodens tilstand og de forståelsesmæssige udfordringer, den byder os. Det hedder i den internationale debat "ecotheology". Der vil altså ikke indgå praktiske tips og ideer til, hvordan man laver et genbrugsmarked, men derimod teoretiske, teologiske besindelser af etisk, dogmatisk, æstetisk/religionsfilosofisk, offentlighedsteologisk og pilgrimsteoretisk karakter.

Sted
FUV Løgumkloster/Refugiet
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Tilmeldingsfrist:
Mere information
Læs mere om begivenheden her.