Kursus med Lise Dynnesen. Om at spille til salmesang. Med særligt fokus på de nyere rytmiske salmer og hvordan man integrerer rytmegruppens funktion i salmespillet på orglet 4 fredage; 23/9 + 7/10 + 28/10 + 4/11 “..På kursusdagene skal vi arbejde med salmeledsagelse og opførelsespraksis af de nyere salmemelodier der med deres inspiration fra forskellige rytmiske genrer har særlige krav til stilkendskab og rytmik. Vi vil arbejde med at få et bevidst forhold til rytmegruppens funktion, analysere det rytmiske skelet i forskellige stilarter og få det til at leve og integrere det i salmespillet. Vi vil også arbejde med enkelte satser fra det øvrige rytmiske repertoire, der kan have relevans i forhold til særlige ønsker ved kirkelige handlinger og som genre-eksempler i f.eks. Latin, jazz, pop, rock ..”. ’

Sted
Sjællands Kirkemusikskole
4000 Roskilde
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Anne-Katrine Kirst
akk@km.dk
20345504
Tilmeldingsfrist:
Kilde
Kirkekalenderen
Mere information
Læs mere om begivenheden

Har du et arrangement til Kirke.dk?

Få en profil så du kan oprette arrangementer

Læs mere