Arrangement

Præstekursus om kaldstanken – kaldet af menigheden, kaldet af Gud?

Kursus. Kurset vil dels dykke ned i den historiske baggrund for kaldstanken og belyse nogle hovedpunkter i udviklingshistorien, dels give rum for en samtale om den nutidige forståelse af, hvad et kald er. Både i relation til samfundet generelt, men naturligvis navnlig i relation til embedet som præst. Indvies embedet af Gud, eller overdrages embedet fra menigheden? Spørgsmålet er blevet besvaret forskelligt i nyere dansk teologi. Kurset vil danne rammen om undervisning, studier (studietid) og samtaler om et noget forsømt tema.

Opdatering pr. 26. november 2020: Kurset gennemføres som planlagt. 

Sted
FUV Løgumkloster/Refugiet
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Tilmeldingsfrist:
Mere information
Tilmeld dig her.