Arrangement

Den Digitale Arbejdsplads – en hjælper til de daglige opgaver | Kursus fra Landsforeningen af Menighedsråd

Kursus | Den Digitale Arbejdsplads | Læring. Den Digitale Arbejdsplads (DAP) er helt central for menighedsrådets kommunikation. DAP rummer mange funktioner, som kan understøtte god kommunikationspraksis i menighedsrådet. I samarbejde med Kirkeministeriet udbyder Landsforeningen af Menighedsråd dette kursus i brugen af DAP.

Formålet med kurset er at få inspiration til hvordan, I kan udnytte de mange muligheder, DAP giver i det daglige menighedsrådsarbejde.

Sted
Samlingsstedet
Vor Frue Hovedgade 51
4000 Roskilde
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Tilmeldingsfrist:
Mere information
Læs mere her.