Gud er kærlighed. Og mennesket er skabt til at elske Gud og medmennesket. På dette kursus skal deltagere undersøge, hvordan disse – og andre – centrale budskaber fra den kristne kærlighedsteologi kan gøres sigende og relevante i nutiden.

Uddybende kursusbeskrivelse: 

Kristendommen er blevet kaldt kærlighedens religion. Det giver god mening, for troen på, at Gud er kærlighed, og at vi er skabt til at elske Gud og hinanden, står helt centralt i Jesu forkyndelse og i det nytestamentlige budskab, ja, måske er kærligheden i virkeligheden evangeliets hovedpointe. Af samme grund bør vi heller ikke undlade at tale om kærligheden i den aktuelle teologi og forkyndelse.

Imidlertid står kærlighedsteologien i fare for at ende i det lidt diffuse og klichéprægede, hvis ikke vi formår at tænke dens radikalitet og alvor konsekvent igennem.

Evangeliet skulle gerne fortsat kunne overraske og overvælde os og forkyndes som en stor glæde for alle mennesker, og derfor må man som præst til stadighed arbejde med at gøre kærlighedsteologien sigende ind i den tid og på det sted, vi er kaldet til at virke.

Med andre ord: hvordan kan vi gøre den kristne tale om kærligheden bærende i nutiden? Det vil vi prøve at finde ud af på dette kursus.

Deltagere kommer blandt andet til at beskæftige os med centrale begreber som eros og agape, med kristendommen som kærlighedens religion, med salmebogens sentimentale og usentimentale kærlighedsdigtning og med ekklesiologiens og diakoniens grundlag i kærlighedens krav.

Derudover vil deltagere undersøge, om den kristne tradition har formået at tænke tanken om Gud som kærlighed radikalt nok igennem, ligesom deltagerne også skal beskæftige os med relationernes betydning for troen i psykologisk perspektiv. Endelig kan deltagere heller ikke komme uden om det ondes problem: hvis Gud er kærlighed, hvor kommer det onde så fra?

Af programmet: 

Religionsfilosof, dr.theol. Niels Grønkjær:
Kristendommen som kærlighedens religion.

Forfatter og historiker, ph.d. Lau Sander Esbensen:
Kristendommen versus kærligheden. En kritisk-teologisk undersøgelse.

Lektor, ph.d. Jakob Egeris Thorsen, AU:
Kærlighedens krav – kirkens væsen: den diakonale vending i nyere luthersk og katolsk teologi.

Cand.theol., ph.d.-studerende Anna Bank Jeppesen, AU:
"Die verlorene Liebe" – en ny læsning af Anders Nygrens forkætrede begreb om agape.

Psykolog, adjunkt og studieleder, ph.d. Aida Hougaard Andersen, SDU:

Præsters møde med mennesket i dag – en post-sekulær forhandling? Om relationers betydning for troen og psyken.

Salmedigter, ph.d. Iben Krogsdal:
Sentimentale og usentimentale kærlighedssalmer.

Lars Sandbeck:
1. Kan man blive træt af at høre om Guds kærlighed?
2. Det onde: spændingen mellem Guds almagt og Guds godhed.

Sted
FUV Løgumkloster/Refugiet
Kirkealle 2
6240 Løgumkloster
Tid
Startdato:
Slutdato:
Mere information
Klik her

Har du et arrangement til Kirke.dk?

Få en profil så du kan oprette arrangementer

Læs mere