Arrangement

Evangelisk Alliances bedeuge for kristen enhed 2019

Andet fagligt møde/kursus ​Bedeugen for kristen enhed er en årlig begivenhed, hvor kristne verden over beder sammen. Hvert år forbereder en økumenisk gruppe et sted i verden et materiale til inspiration. Arrangør: Danske Kirkers Råd

Sted
Hele landet
Tid
Startdato:
Slutdato:
Mere information
Læs mere.